T7 Øyesykdommer

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 16.10.2018

Gunnar Høvding

Hastebehandling

T7 Akutt vinkelblokkanfall

T7 Endoftalmitt

T7 Etseskader (øye)

T7 Perforerende øyeskader

T17 Temporalarteritt (TA)

Andre øyelidelser

T9 Allergisk konjunktivitt

T9 Vernal konjunktivitt

Underkapitler