T7 Øyesykdommer

Revidert: 22.11.2020

Gunnar Høvding

Hastebehandling

T7 Akutt vinkelblokkanfall

T7 Endoftalmitt

T7 Etseskader (øye)

T7 Perforerende øyeskader

T17 Temporalarteritt (TA)

Andre øyelidelser

T9 Allergisk konjunktivitt

Underkapitler