T11 Sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg

Publisert: 13.02.2017

Lasse A. Skoglund (T11.4), Sverre Steinsvåg (T11.1–3, T11.5–6)

Hastebehandling

T11 Akutt epiglottitt

T11 Akutt (malign) laryngotrakeobronkitt

Andre lidelser i øvre luftveier

T9 Allergisk rhinitt

Underkapitler