T1.1 Infeksiøse barnesykdommer

Publisert: 14.10.2016

Høy vaksinasjonsdekning har minsket forekomsten av de klassiske barnesykdommene meslinger, kusma og røde hunder. Hos barn med feber og utslett bør man derfor også tenke på andre barnesykdommer og infeksjoner utløst av adenovirus, enterovirus og Epstein-Barr-virus, samt mer sjeldne tilstander som f.eks. erytema multiforme og Kawasakis syndrom.

Underkapitler