T2.2.10 Leukemier

Publisert: 04.05.2021

Anne-Sophie von Krogh

Generelt

Leukemiene affiserer i første omgang beinmargens blodcelleproduksjon. De fleste pasientene vil derfor utvikle beinmargssvikt (anemi, blødningstendens, infeksjonstilbøyelighet) i større eller mindre grad. Det kliniske debutbildet til disse sykdommene utviser stor grad av heterogenitet, alt fra lette symptomer til dramatiske sykdomsbilder som hjerneblødning, store tromboser/embolier og alvorlige septiske tilstander. Merk at leukemier også kan debutere med andre og mer vanlige symptomer som f. eks ledd- og muskelverk eller tannkjøtthevelse.

Underkapitler