T2.3 Tabeller

Publisert: 18.10.2017

Tabell 1 Dosering av jod ved profylakse etter strålingsulykker. 

Aldersgruppe

Mengde kaliumjodid (mg)

Antall tabletter a 65 mg

Nyfødte - opptil 1 mnd

16

1/4

Spedbarn fra 1 mnd opptil 3 år

32

1/2

Barn fra 3 år - opptil 12 år

65

1

Ungdom fra 12 år - opptil 18 år

130

2

Gravide og ammende kvinner

130

2

Tabellen er basert på WHOs anbefalinger, men tilpasset norske tablettstørrelser.

Ref.: Jaworska A. Jodprofylakse ved strålingsulykker. Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127:28-30