T2.2.1.4 Galleveiscancer

Revidert: 21.03.2022

Sist endret: 11.05.2022

Publisert: 07.06.2022

Behandling

Ved galleveiscancer er hovedbehandlingen kirurgisk reseksjon og det er ikke entydig støtte i litteraturen for rutinemessig adjuvant behandling, men kapecitabin kan vurderes ved høy residivrisiko. Strålebehandling kan være aktuelt. Ved metastatisk sykdom vurderes gemcitabin i kombinasjon med cisplatin (GEMCIS) eller oksaliplatin (GEMOX) eller kapecitabin (GEMCAP). Ved nedsatt toleranse vurderes gemcitabin monoterapi.  

Nasjonal faglig retningslinje:

Retningslinjer fra Norsk Gastrointestinal Cancergruppe 2021 (www.ngicg.no)

Helsedirektoratet: Galleveiskreft.