L2.1.2.9 Gemcitabin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Antimetabolitter

Egenskaper

Pyrimidinanalog (difluorodeoksycytidin). Fosforyleres før inkorporering i DNA og hemning av DNA-syntese. Har vist effekt mot flere tumorformer. Gemcitabin er meget sterkt strålepotenserende og skal normalt sett ikke kombineres med stråleterapi!

Farmakokinetikk

Gemcitabin metaboliseres i lever, nyrer, blod mv. via cytidindeaminase. Metabolittene uskilles via nyrene. Halveringstiden er 0,5–1,5 time, avhengig av kjønn og alder (kort hos unge menn, lang hos eldre kvinner).

Indikasjon

Pankreaskreft, blærekreft, lungekreft, gallegangskreft, brystkreft og andre kreftformer.

Dosering og administrasjon

Gemcitabin gis som intravenøs infusjon. Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Beinmargsdepresjon med trombocytopeni, leukopeni og anemi. Kvalme og brekninger, diaré, obstipasjon. Leverskade. Sjeldnere lungeaffeksjon. Det er rapportert fatale bivirkninger av gemcitabin i kombinasjon med torakal bestråling.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 G7 G.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Forsiktighetsregler

Ved kombinasjon med stråleterapi må gemcitabindosen reduseres betydelig. Strålebehandling bør vente minimum 2 uker etter gemcitabin (standard dose), og gemcitabin bør ikke gis før minimum 4 uker etter bestråling. Se spesiallitteratur.

Preparater

Gemcitabin SUNSun Pharmaceutical Ind. Europe BV
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin10 mg / 1 ml
180 ml
C
3 181,50
Infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin10 mg / 1 ml
220 ml
C
3 880,40
Infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin10 mg / 1 ml
200 ml
C
3 530,90
Infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin10 mg / 1 ml
120 ml
C
2 133,10
Infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin10 mg / 1 ml
140 ml
C
2 482,50
Infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin10 mg / 1 ml
160 ml
C
2 832,-
Gemcitabine AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin100 mg / 1 ml
15 ml
C
2 657,30
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin100 mg / 1 ml
2 ml
C
387,70
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin100 mg / 1 ml
20 ml
C
3 531,-
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin100 mg / 1 ml
10 ml
C
1 783,60
GemkabiFRESENIUS KABI NORGE AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin38 mg / 1 ml
26.3 ml
C
1 783,60
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin38 mg / 1 ml
52.6 ml
C
3 531,-
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Gemcitabin38 mg / 1 ml
5.26 ml
C
387,70