L2.1.3 Plantealkaloider

Publisert: 21.06.2021

Generelt

Legemidlene i denne gruppen faller i tre undergrupper:

  1. Vinkaalkaloider (vinblastin (L2 Vinblastin),vinflunin (L2 Vinflunin), vinkristin (L2 Vinkristin), vinorelbin (L2 Vinorelbin)) hindrer polymerisering av cellenes mikrotubuli og forårsaker blokade i metafasen. Denne mekanismen er felles, men for øvrig har disse stoffene ulike kliniske virkningsspektra og bivirkninger. Vinkaalkaloidene, særlig vinkristin, forårsaker ofte perifer og autonom nevropati

  2. Taxaner (docetaxel (L2 Docetaxel), kabazitaxelL2 Kabazitaxel og paklitaxel (L2 Paklitaksel) fikserer mikrotubuli i en ikke-funksjonell tilstand og blokkerer derved cellene i G2- og M-fase. De er relativt toksiske

  3. Epipodofyllotoksiner (etoposid (L2 Etoposid), teniposid (L2 Teniposid)) virker også på mikrotubuli, men viktigst er sannsynligvis skade på DNA-kjeden

Underkapitler