L2.1.2.11 Tioguanin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Antimetabolitter

Egenskaper

Purinanalog som både kjemisk og i virkning ligner på merkaptopurin. Særlig effektiv til induksjon av remisjon ved akutte leukemier.

Farmakokinetikk

Absorberes ca. 30 % ved peroral tilførsel. Aktiveres raskt intracellulært ved omdannelse til nukleotid og tioguanosinderivater. Metaboliseres ved metylering og deaminering og utskilles via nyrene. Data for halveringstid mangler.

Indikasjoner

Akutte leukemier.

Dosering og administrasjon

Tioguanin gis peroralt. Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Kvalme og andre gastrointestinale bivirkninger er forholdsvis moderate. Tioguanin er beinmargstoksisk. Leverskade med ikterus forekommer.

Graviditet, amming

Se G7.1 G7 T.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved nedsatt beinmargs-, lever- og nyrefunksjon.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Preparater

LanvisGlaxoSmithKline
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Tioguanin40 mg
25 stk
C
h
TioguanineAspen
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Tioguanin40 mg
25 stk
C