L2.1.2.4 Folinat

Publisert: 22.06.2021

Sist endret: 29.09.2021

Se også L2 Antimetabolitter

Egenskaper

Kalsiumfolinat er et aktivt derivat av folsyre. En anvendelse er som antidot mot metotreksat. Dette brukes ved høydosebehandling (se L2 Cytostatika). En annen effekt er at folinat forsterker effekten av fluorouracil på enzymet tymidylat syntase. Dette er grunnlaget for anvendelsen av folinat i kombinasjon med fluorouracil. Preparatet er tilgjengelig som racemisk folinat.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 30–100 % ved peroral tilførsel, og høyest ved lav dosering. Metaboliseres i tarmmucosa via dihydrofolat reduktase til den aktive hovedmetabolitt, 5-metyltetrahydrofolat. Denne omdannelsen skjer best og raskest ved peroral tilførsel. Utskilles via nyrene, 20 % umetabolisert. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 3–6 timer.

Indikasjoner

Antidot ved høydose metotreksatregimer. Brukes også i kombinasjon med fluorouracil ved visse typer gastrointestinal kreft.

Dosering og administrasjon

  1. Som antidot ved høydose metotreksatregimer. Folinat gis vanligvis innen ett døgn («leucovorinredning») etter avsluttet infusjon av høydose metotreksat, først som infusjon, senere peroralt. Tidspunkt, dose og varighet avhenger av metotreksatdose og -plasmanivå. Videre dosering baseres på hyppige målinger av metotreksatnivået i plasma. Se spesiallitteratur.

  2. I kombinasjon med fluorouracil: Se spesiallitteratur.

Bivirkninger

Ingen alvorlige når folinat brukes som antidot. Feber og allergiske reaksjoner er rapportert.

Graviditet, amming

Graviditet: Opplysninger mangler om bruk under graviditet. Amming: Kan brukes av ammende.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Forsiktighetsregler

Kan maskere vitamin B12-mangel.

Kontroll og oppfølging

Høydose metotreksatregime, se L2 Cytostatika. I kombinasjon med fluorouracil kontrolleres blodbildet før hver behandling. Ved diaré må pasienten kontrolleres nøye.

Preparater

Calcio folinato sandozSandoz
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Folinsyre15 mg
10 stk
C
CalciumfolinatBhardwaj Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Folinsyre10 mg / 1 ml
10 ml
C
Calciumfolinate TevaTeva Sweden AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Folinsyre15 mg
10 stk
C
b
635,60
Kalsiumfolinat PfizerPfizer AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Folinsyre10 mg / 1 ml
10 ×10 ml
C
4 148,20
Kalsiumfolinat SASykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske, oppløsning
Folinsyre100 mg / 110 ml
110 ml
C
Øyedråper, oppløsning
Folinsyre0.3 mg / 1 ml
10 ml
C
Øyedråper, oppløsning
Folinsyre3 mg / 1 ml
10 ml
C
RescuvolinTeva B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Folinsyre15 mg
10 stk
C