L1.4.6.18 Tekovirimat

Publisert: 24.01.2023

Egenskaper

Virker hemmende på et overflateprotein (VP37), felles for flere poxviridae, og som er nødvendig for utslipp av viruskopier fra en infisert celle. Utviklet primært mot koppevirus, men har også effekt ved apekopper og kukopper. Mens tekovirimat er testet primært hos friske mennesker mht. bivirkninger, baserer effektivitetsdata seg mest på dyreforsøk. Er sannsynligvis mest effektivt ved oppstart de første 5 dagene etter smitte.

Farmakokinetikk

Halveringstid ca. 20 timer. Metabolitter elimineres hovedsakelig via urin.

Indikasjoner

Aktuell indikasjon er apekopper. Reservemiddel ved potensielt utbrudd av kopper for uvaksinerte eller komplikasjoner etter koppevaksine.

Dosering og administrasjon

Voksne: 600 mg (3 kapsler) to ganger daglig i 14 dager. Tas helst innen 30 min etter fettholdig måltid. Kan doseres til barn > 13 kg i lavere dose.

Bivirkninger

Hodepine og kvalme, evt. med oppkast og abdominalt ubehag er vanlig.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midlerL1 Bivirkninger.
Amming: Erfaring med bruk hos ammende mangler.

Forsiktighetsregler

Hypoglykemi i kombinasjon med repaglinid hos pasienter med type 2 diabetes.
Se Interaksjonssøk, Legemiddelverket

Informasjon til pasient

Bør tas i forbindelse med måltid.

Metodevurdering

 Se: Nye metoder Tecovirimat  Behandling av ortopoxvirussykdom.

Tekovirimat

Ikke markedsført i Norge per januar 2023 

Tecovirimat "Siga" kapsler 200 mg 2 x 42 stk.

Preparater

Tecovirimat sigaSIGA
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Tekovirimat200 mg
2 × 42 stk
C