L1.4.6.9 Famciklovir

Publisert: 16.11.2016 

Egenskaper

Famciklovir er diacetylester av penciklovir og en prodrug. Se under farmakokinetikk.

Farmakokinetikk

Famciklovir: Biotilgjengeligheten er ca. 70–80 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren ved deacetylering og oksidasjon til den aktive hovedmetabolitten, penciklovir. Penetrasjon til vev og kroppsvæsker. Utskilles som aktiv substans via nyrene. Aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er tofasisk. Initialt 2–3 timer, deretter intracellulær halveringstid 10–20 timer.

Indikasjoner

Akutte tilfeller av herpes zosterinfeksjoner hos pasienter med normalt immunforsvar hvor et alvorlig sykdomsforløp kan forventes. Alvorlige infeksjoner forårsaket av herpes simplexvirus i hud og slimhinner hos pasienter med normalt immunforsvar, inkludert primær og residiverende Herpes genitalis. Ved alle indikasjonene oppnår man best resultat ved rask behandlingsstart.

Dosering

Voksne:

  • Herpes zoster: 500 mg × 3 i 7 dager

  • Herpes simplex, inkludert Herpes genitalis: 250 mg × 3 i 5 dager

Famciklovir er ikke godkjent til bruk til barn.

Overdosering

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Alvorlige bivirkninger er sjeldne; mindre alvorlige som hodepine, kvalme, diaré og hudutslett kan forekomme.

Graviditet, amming

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se også generelt L1 Graviditet, amming.

Forsiktighetsregler

Ved nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance < 40 ml/minutt) må dosene reduseres.

Preparater

FamvirNovartis (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Famciklovir125 mg
10 stk
C