L1.4.6.11 Podofyllotoksin/podofyllin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 19.06.2018

Egenskaper

Podofyllotoksin er en mitosehemmer som hemmer celledelingen i de virusinfiserte cellene (hemmer humane celler, ikke virus). Podofyllin er en harpiks som inneholder podofyllotoksin og beslektede alkaloider. Den varen som brukes i Norge, skal inneholde minst 40 % podofyllotoksin, i praksis ca. 50–60 %. Den brukes dels som en 25 % suspensjon i parafin (liniment) og dels som en 20–25 % oppløsning i sprit, hvilket gir en konsentrasjon av podofyllotoksin på vel 100 mg/ml eller 20 ganger så meget som spesialpreparatene Condyline og Wartec.

Farmakokinetikk

Absorberes til en viss grad ved topikal bruk. Halveringstiden for absorbert substans er 1–4,5 timer. Ytterligere farmakokinetiske data savnes.

Indikasjoner

Condylomata acuminata.

Dosering og administrasjon

Kun kondylomene (ikke vanlig hud, slimhinner) skal pensles. Behandlingen kan gjentas med ca. en ukes mellomrom.

  1. Liniment 5 mg/ml pensles på vortene 2 ganger daglig i 3 dager. Mindre omfattende penslinger kan overlates til pasienten (eller pårørende) med omhyggelig instruksjon.

  2. Podofyllin 20–25 % bør lufttørres etter penslingen (spritoppløsningen tørrer relativt raskt inn, litt pudder vil hjelpe med å holde linimentet på plass). Må vaskes av med såpe og vann etter 2 timer. Etter gjentatte behandlinger kan applikasjonstiden økes noe.

Skal ikke brukes til barn under 12 år.

Overdosering

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Lokal reaksjon, fra lett sviing og hudirritasjon til vevsnekrose (ved feilbruk, pensling av store mengder på vanlig hud og slimhinner). Ved bruk av store mengder (over store områder) er det også risiko for alvorlige systemiske bivirkninger (nevrotoksiske, kardiotoksiske etc.). Risikoen for bivirkninger er størst for 20–25 % podofyllinliniment/‑oppløsning.

Graviditet, amming

Graviditet: Selv om preparatene er til lokal bruk, frarådes bruk under graviditet. Virkningsmekanismen tilsier risiko for teratogen effekt. Amming: Overgang til morsmelk høy. Kan brukes lokalt av ammende.

Forsiktighetsregler

Pensling med podofyllin 20–25 % må utføres av legen og må ikke overlates til hjemmebehandling. Skal ikke brukes til vanlige vorter. Kun mindre områder med kondylomer (maksimalt ca. 4 cm2) skal pensles på en gang. Sår og rifter øker risikoen for systemisk absorpsjon.

Preparater

CondylineOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Liniment, oppløsning
Podofyllotoksin5 mg / 1 ml
3.5 ml
C
310,10
Condyline2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Liniment, oppløsning
Podofyllotoksin5 mg / 1 ml
3.5 ml
C
310,10