L1.4.6.7 Penciklovir

Publisert: 16.11.2016 

Egenskaper

Penciklovir har en lignende effekt og virkemåte som aciklovir. Det aktiveres i virusinfiserte celler og hemmer replikasjon av virus-DNA. Penciklovir absorberes ikke. Det kan bare brukes på hud og lepper, ikke på slimhinner.

Antiviralt spektrum

Virus i herpesgruppen, spesielt HSV-1 og HSV-2. Delvis kryssresistens med aciklovir.

Indikasjoner

Herpes labialis hos pasienter med normalt immunforsvar.

Dosering og administrasjon

Skal bare brukes på sår på lepper og i ansiktet, ikke på slimhinner. Påsmøres hver 2. time i 4 dager. Behandling bør starte så snart som mulig ved symptomer på herpes.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Svie og følelsesløshet på applikasjonsstedet.

Graviditet, amming

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk absorpsjon er lav. Se også generelt L1 Graviditet, amming.

Forsiktighetsregler

Unngå å få kremen nær eller i øynene eller på andre slimhinner.

Preparater

VectavirPerrigo Sverige AB (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Krem
Penciklovir1 %
2 g
F