L1.4.6.14 Sotrovimab

Publisert: 17.03.2022

Egenskaper

Humanisert IgG1 monoklonalt antistoff mot mer konservert domene av spike-proteinet til SARS-CoV-2. Dette øker spennet for blokkerende evne mellom hittil dominerende virus-mutanter, og har per februar 2022 best aktivitet også mot omikron SARS-CoV-2 sammenlignet med andre godkjente monoklonale antistoffer mot SARS-CoV-2. 

Farmakokinetikk

Sotrovimab nedbrytes av proteolytiske enzymer. Halveringstid ca. 50 timer.

Indikasjoner

Behandling av personer ≥ 40 kg og ≥ 12 år med covid-19 som ikke trenger O2-tilførsel og med risiko for å utvikle alvorlig covid-19. Gis fortrinnsvis så tidlig som mulig etter symptomdebut (innen 5 (7) dager).

Dosering og administrasjon

500 mg gis som intravenøs engangsdose over 30 min med 0,2 μm filter mot aggregater.

Bivirkninger

Infusjonsrelaterte overfølsomhetsreaksjoner inklusiv anafylaksi er observert. Dyspné kan forekomme.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler.
Amming: Opplysninger mangler om bruk under amming.
Se også generelt G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk).

Forsiktighetsregler

Infusjon under observasjon, kfr. bivirkninger over.

Preparater

XevudyGlaxoSmithKline Trading Services Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Sotrovimab500 mg / 8 ml
8 ml
C
0,-