L1.4.6.5 Oseltamivir

Publisert: 16.11.2016

Egenskaper og antiviralt spektrum

Hemmer av nevraminidase hos influensavirus A og B og hindrer dermed frigjøring av nydannete viruspartikler fra infiserte celler. Kryssresistens med zanamivir antas å kunne forekomme. Oseltamivirfosfat (Tamiflu) er en prodrug, se under farmakokinetikk.

Farmakokinetikk

Oseltamivirfosfat: Biotilgjengeligheten er 75 % eller større. Metaboliseres hovedsakelig i leveren via esteraser til den aktive substansen, oseltamivirkarboksylat. Penetrasjon kun til ekstracellulære kroppsvæsker. Den aktive substansen metaboliseres ikke videre. Utskilles via nyrene. Aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er tofasisk: Intitialt prodrug 1–3 timer, deretter aktiv substans 6–10 timer.

Indikasjoner

Behandling av influensa initiert så snart som mulig og helst innen 2 dager etter symptomdebut, ev. vurdere oppstart også etter 2 døgn hos hospitaliserte pasienter. Bruk er mest aktuelt hos personer som tilhører risikogruppene for alvorlige kliniske forløp, se Folkehelseinstituttets retningslinjer   . Profylaktisk etter smitteeksponering fra pasienter med klinisk influensa når influensa er påvist i omgivelsene.

Dosering og administrasjon

  • Behandling: 75 mg × 2 til voksne og barn over 40 kg

  • Profylakse: 75 mg × 1

Dosereduksjon ved nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance < 30 ml/minutt).

Bruk av antivirale midler til behandling og forebygging av influensa bør bestemmes på bakgrunn av offisielle retningslinjer.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Kvalme, oppkast og magesmerter.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler.
Amming: Minimal overgang til morsmelk. Begrenset klinisk erfaring.
Se også generelt L1 Bivirkninger.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Amming: Opplysninger mangler om bruk under amming
Se også generelt L1 Graviditet, amming.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

TamifluRoche Registration GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Oseltamivir30 mg
10 stk
C
b
135,50
Kapsel, hard
Oseltamivir45 mg
10 stk
C
b
217,40
Kapsel, hard
Oseltamivir75 mg
10 stk
C
b
223,40