L1.4.6.2 Cidofovir

Publisert: 16.11.2016

Sist endret: 02.10.2018

Egenskaper

Cytidinanalog, omdannes intracellulært til en aktiv metabolitt som hemmer HSV-1, HSV-2 og CMV-DNA-polymerase.

Antiviralt spektrum

Virus i herpesgruppen inkludert ganciklovirresistent CMV og aciklovirresistent HSV. In vitro effekt også på adenovirus med noe erfaring hos sterkt immunsupprimerte, se spesiallitteratur.

Farmakokinetikk

God penetrasjon til kroppsvæsker, men dårlig til cerebrospinalvæsken. Metaboliseres hovedsakelig intracellulært ved fosforylering. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles via nyrene. Aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er tofasisk: Initialt 2–3 timer, deretter intracellulær halveringstid for aktiv substans 17 timer. Samtidig tilførsel av probenecid forsinker den renale utskillelsen.

Indikasjoner

Behandling av CMV-retinitt hos AIDS-pasienter med normal nyrefunksjon og hvor annen behandling ikke er egnet. Kan vurderes for CMV-kolitt, samt aciklovirresistent HSV.

Dosering og administrasjon

Voksne (> 18 år, < 60 år):

  • Induksjonsbehandling: 5 mg/kg intravenøst 1 gang i uken i 2 på hverandre følgende uker, gitt som infusjon over 1 time

  • Vedlikeholdsbehandling: 5 mg/kg hver 2. uke, begynnes 2 uker etter avsluttet induksjonsbehandling

Anbefalt dose, doseringsfrekvens og infusjonshastighet må ikke overskrides. For å redusere risikoen for nyreskade er hydrering viktig. Før infusjon gis 1000 ml natriumklorid 9 mg/ml, mens 1 g probenecid gis 3 timer før og 2 og 8 timer etter infusjonen av cidofovir. Probenecid kan gi kvalme og brekninger. Dette kan reduseres om pasienten spiser litt mat før probenecid inntas.

Overdosering

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Cidofovir er nefrotoksisk. Proteinuri er en tidlig og sensitiv indikator på nyreskade, se pakningsvedlegg. Andre bivirkninger er kvalme, brekninger, feber, hudutslett, nøytropeni, trombocytopeni, uveitt.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Amming: Opplysninger vedrørende amming mangler Se også generelt L1 Graviditet, amming.

Forsiktighetsregler

Cidofovir gis intravenøst i vener med høy nok blodgjennomstrømning slik at midlet raskt blir fortynnet. Midlet bør betraktes som et potensielt prokarsinogen. Tilberedning bør skje i avtrekksskap, og personalet bør bruke egnet beskyttelsesutstyr. Nyrefunksjonen må kontrolleres før hver dose.

Kontraindikasjoner

Nedsatt nyrefunksjon. Samtidig bruk av andre potensielt nefrotoksiske stoffer, som aminoglykosider, amfotericin B, foscarnet, pentamidin og vankomycin.

Preparater

Cidofovir MacureMacure Pharma ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Sidofovir75 mg / 1 ml
5 ml
C
51 390,90