L1.4.6.8 Remdesivir

Publisert: 17.09.2020

Sist oppdatert: 12.02.2021

Egenskaper

Remdesivir er en adenosin nukleotidanalog-inhibitor av RNA-polymeraser. Remdesivir har et bredt spektrum av antiviral aktivitet in vitro mot en rekke RNA-virus, inklusive ß-koronavirus som SARS-CoV, MERS-CoV og SARS-CoV-2. Klinisk effekt er primært undersøkt hos hospitaliserte pasienter som har hatt symptomer på covid-19 i flere dager.

Farmakokinetikk

Farmakokinetiske egenskaper kun beskrevet for friske forsøkspersoner og ikke studert hos pasienter med covid-19. Remdesivir omdannes til flere metabolitter, men antiviral aktivitet er avhengig av intracellulær konvertering til trifosfat. Renal utskillelse er antagelig viktigst.

Indikasjoner

Hospitaliserte pasienter > 12 år med påvist SARS-CoV-2 pneumonitt som krever O2-behandling, basert på data som viser forkortet sykeleie. Data fra den betydelig større WHO SOLIDARITY-studien avkrefter imidlertid signifikant effekt på hospitaliseringstid, respiratorbehov og mortalitet. WHO og nasjonale retningslinjer anbefaler derfor ikke bruk av remdesivir.

Se melding fra Statens legemiddelverk 23. november 2020

Dosering og administrasjon

Gis intravenøst, første døgn 200 mg, deretter 100 mg daglig i totalt 5 dager, ev. inntil maksimalt 10 dager. For pasienter som allerede er startet på behandling og som blir respiratortrengende senere i forløpet, anbefales foreløpig at behandling kontinueres til totalt 5 dagers behandling. 

Bivirkninger

Forhøyede transaminaser er svært vanlig, likeledes hodepine, kvalme og utslett. Påvirkning av nyrefunksjon over forventet sammenlignet med andre terapiformer ved covid-19 er nylig rapportert fra VigiBase (WHO).

Graviditet, amming

Graviditet: Svært liten erfaring med bruk hos gravide.  
Amming: Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Svært liten erfaring ved bruk hos ammende.

Forsiktighetsregler

Lever- og nyrefunksjon skal undersøkes før og under pågående behandling.

Preparater

VekluryGilead Sciences Ireland UC
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Remdesivir100 mg
1 stk
C
0,-