L1.4.6.12 Imiquimod

Publisert: 16.11.2016

Egenskaper

Imiquimod modifiserer immunresponsen via Toll-like reseptor 7 og induserer proinflammatoriske cytokiner som alfainterferon, IL-6 og TNF. Imiquimod har ingen direkte antiviral aktivitet. Effektene hos immunsupprimerte pasienter er ikke undersøkt.

Farmakokinetikk

Mindre enn 0,9 % av lokalt applisert dose blir absorbert gjennom huden.

Indikasjoner

Veneriske vorter. Eksterne genitale og perianale kondylomer hos voksne. Solare keratoser grad 1 og 2. Superfisielle basalcellekarsinomer.

Dosering og administrasjon

Appliseres 3 ganger per uke før sengetid, maks. 50 mg per gang (dekker inntil 5x5 cm). Kremen bør være på i 6–8 timer uten at man bader eller dusjer. Behandlingslengde og effektvurdering av spesialist iht. indikasjon, vanligvis ikke utover 16 uker. Kremen påføres i tynt lag og masseres inn i det rengjorte området til kremen forsvinner. Endoseposen dekker et område på 25 cm2, og posen skal kastes selv om det er krem igjen.

Overdosering

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Erytem, erosjon, kløe, avskalling, ødem, indurasjon, skorpedannelse og vesikler lokalt. Lokale reaksjoner er som regel milde og forsvinner etter 2 uker. Systemiske reaksjoner som hodepine og influensalignende symptomer er rapportert.

Graviditet, amming

Erfaring med bruk hos gravide og ammende mangler.

Forsiktighetsregler

Ikke-omskårne menn som behandles for vorter under forhuden, må trekke denne tilbake og vaske området daglig. Behandlet område bør unngå soleksponering.

Preparater

Aldara2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Krem
Imikvimod5 %
12 ×1 stk
C
b
401,80
AldaraViatris Healthcare Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Krem
Imikvimod5 %
12 ×1 stk
C
b
401,80
ZyclaraViatris Healthcare Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Krem
Imikvimod3.75 %
28 ×1 stk
C
b
734,10
AldaraMeda
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Krem
Imikvimod5 %
12 ×1 stk
C