L2.1.4.7 Amsakrin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Cytotoksiske antibiotika

Egenskaper

Hemmer topoisomerase II, skader derved DNA.

Farmakokinetikk

Metaboliseres i leveren til inaktiv metabolitt. Utskilles hovedsakelig via gallen. Halveringstiden er ca. 7 timer.

Indikasjoner

Akutt leukemi hos voksne.

Dosering og administrasjon

Gis intravenøst. Settes langsomt (over 1–1,5 time) som intravenøs infusjon (se SPC). Ekstravasal injeksjon må unngås. Se T2.1.5.2 T2 Forholdsregler ved ekstravasal infusjon av et vevsnekrotiserende cytostatikum og annen spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Kvalme, brekninger, stomatitt og andre gastrointestinale reaksjoner. Stoffet er sterkt myelotoksisk. Alopeci. Sjeldnere observerte bivirkninger er leverskade, nyreskade, hjertearytmier (hypokalemi). Stoffet er lokalirriterende.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 og G8.1.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved redusert lever- eller nyrefunksjon.

Kontroll og oppfølging

Lever- og nyrefunksjon. EKG og s-kalium kontrolleres under behandling.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Preparater

AmekrinEurocept International B.V
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat og væske til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Amsakrin75 mg / 1.5 ml
6 Sett
C
16 162,20