L2.1.4.10 Mitomycin

Publisert: 21.06.2021

Egenskaper

Alkylerende effekt med hemning av syntesen av DNA. Aktivt i alle faser av cellesyklus. Relativt toksisk legemiddel. Svært vevsirriterende ved ekstravasering, men sjelden nekrose.

Farmakokinetikk

Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter. Ved høye doser mettes kapasiteten. Utskilles hovedsakelig via nyrene, oftest mindre enn 10 % umetabolisert, mer ved økende doser. Halveringstid er 30–60 minutter.

Indikasjoner

Mitomycin inngår i enkelte kombinasjonsregimer for cancer mammae, cancer ventriculi, cancer ani og ev. andre gastrointestinale kreftformer. Mitomycin har også effekt bl.a. ved blærekreft, cancer vulvae og hode- og halskreft.

Dosering og administrasjon

Mitomycin må gis intravenøst. Ekstravasal infusjon gir vevsskade og må unngås (smerter, sjelden nekrose).

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Kvalme er relativt lite uttalt. Stomatitt og diaré forekommer. Den viktigste bivirkningen er en kraftig beinmargstoksisitet, med leukopeni og ofte uttalt trombocytopeni, som kommer sent (ofte etter 4–8 uker) og er kumulativ. Langvarig behandling kan gi permanent beinmargsskade. Sjeldnere bivirkninger er interstitiell pneumonitt, nyreskade og kardiomyopati (med bl.a. nedsatt toleranse for doksorubicin).

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 og G8.1.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Forsiktighetsregler

Pasienter med redusert nyre- eller leverfunksjon.

Preparater

Mitomycin SASykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper, oppløsning
Mitomycin0.4 mg / 1 ml
10 ml
C
Øyedråper, oppløsning
Mitomycin0.2 mg / 1 ml
10 ml
C
Mitomycin medacMedac - Gesellschaft für klinische Spezialpräparate Gmbh - Wedel
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til intravesikaloppløsning
Mitomycin40 mg
1 Sett
C
2 579,90
Pulver til intravesikaloppløsning/injeksjons-/infusjonsvæske
Mitomycin20 mg
20 mg
C
1 308,10
Pulver til intravesikaloppløsning/injeksjons-/infusjonsvæske
Mitomycin40 mg
40 mg
C
2 579,90
Mitomycin medac farma mondoMedac
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til intravesikaloppløsning/injeksjons-/infusjonsvæske
Mitomycin2 mg
10 × 2 mg
C