L2.1.4.11 Streptozocin

Publisert: 21.06.2021

Egenskaper

Cytotoksisk antibiotikum (kalles også streptozotocin) som virker alkylerende med spesielt sterk effekt på betacellene i pankreas.

Farmakokinetikk

Metaboliseres i stor grad i leveren. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 10–20 % umetabolisert. Også noe utskillelse i lungene. Utskilles vanligvis innen 24 timer (eksakte data mangler).

Indikasjoner

Brukes ved insulinom, nevroendokrine svulster i gastrointestinaltraktus og enkelte andre tumores.

Dosering og administrasjon

Gis intravenøst. Dosering, se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Streptozocin er sterkt kvalmefremkallende. Av andre bivirkninger er nyre‑ og levertoksisitet vanlig, mens beinmargsdepresjon er relativt lite uttalt. Hyperglykemi kan forekomme som følge av akutt toksisk effekt på de endokrine cellene i langerhanske øyer.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 og G8.1.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Forsiktighetsregler

Nedsatt nyrefunksjon. Alvorlig leversykdom.

Kontroll og oppfølging

Nyre- og leverfunksjon.

Preparater

ZanosarESTEVE PHARMACEUTICALS S.A.S.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Streptozocin1 g
1 g
C
12 610,30