L2.1.1.4 Klorambucil

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Alkylerende cytostatika

Egenskaper

Spesielt kraftig effekt på lymfoide celler. Forholdsvis lav kjemisk reaktivitet og langsom virkning. Administreres per os.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 70–80 % ved peroral tilførsel. Denne nedsettes 10–20 % ved samtidig inntak av mat. Metaboliseres i stor grad i leveren ved oksydasjon til aktiv hovedmetabolitt. Utskilles via nyrene. Halveringstiden for aktiv substans er 1,5–3 timer.

Indikasjoner

Kronisk lymfatisk leukemi. Maligne lymfomer. Waldenstrøms makroglobulinemi.

Dosering og administrasjon

Gis peroralt. Vanlig dosering er 2–4 mg/døgn kontinuerlig eller noe høyere doser med intervaller.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Klorambucil gir relativt få akutte bivirkninger ved de dosene som vanligvis anvendes, men kvalme og andre gastrointestinale reaksjoner forekommer. Stoffet er myelotoksisk, og relativt langvarig leukopeni og trombocytopeni er vanlig. Effekten utvikler seg gjerne langsomt (over 1–2 uker). Den er som regel mild og reversibel, men særlig trombocytopenien kan være betydelig, og risikoen er større ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon og ved forutgående strålebehandling. Sjeldnere bivirkninger er lungefibrose, leverskade, hudreaksjoner. Risiko for sekundær malignitetsutvikling foreligger (se T2.1.2 T2 Karsinogene bivirkninger).

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 G7 K.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes samtidig med eller de første 4 uker etter strålebehandling. Dosereduksjon ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon.

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi T2 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi. Leukocyttallet kan fortsette å falle inntil 10 dager etter behandlingsslutt.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Preparater

LeukeranAspen Pharma Trading Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klorambucil2 mg
25 stk
C
h
356,80