L2.1.1.9 Dakarbazin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Alkylerende cytostatika

Egenskaper

Dakarbazin virker trolig alkylerende først etter metabolsk omdannelse.

Farmakokinetikk

Metaboliseres delvis i leveren ved demetylering via P450-isoenzymer. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, men også via lever til gallen. Halveringstiden er ca. 3 timer.

Indikasjoner

Brukes ved malignt melanom og i kombinasjonsterapi ved bløtdelssarkomer og Hodgkins lymfom.

Dosering og administrasjon

Dakarbazin skal gis intravenøst i storkalibret vene, fortrinnsvis som infusjon i natriumkloridoppløsning (se SPC). Stoffet er sterkt lokalirriterende og må ikke komme ekstravasalt. Dakarbazin er toksisk overfor karendotel. Ved smerter i venen bør infusjonen skje langsommere (over 10–30 minutter). Flere doseringsprotokoller eksisterer. Stoffet er lysømfintlig, og infusjonsflasken skal beskyttes mot lys. Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Dakarbazin er kraftig lokalirriterende. Pasienten kan få sterke smerter langs venen under rask infusjon. Disse smertene er forskjellig fra smerter ved ekstravasering som vil være lokalisert rett proksimalt for infusjonskanylen. Ekstravasal infusjon gir alvorlig vevsskade. Dakarbazin er sterkt kvalmefremkallende. Kan fremkalle et influensalignende syndrom, med feber, myalgier og slapphet i tilslutning til infusjonen. Beinmargstoksisiteten er den viktigste bivirkningen, med leukopeni og trombocytopeni. Diaré og moderat, forbigående leveraffeksjon er vanlig.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 G7 D.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Preparater

DacarbazineUkjent (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Dakarbazin1000 mg
1000 mg
C
Dacarbazine LipomedLipomed GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Dakarbazin500 mg
500 mg
C
864,60
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Dakarbazin1000 mg
1000 mg
C
1 658,70
Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Dakarbazin200 mg
10 × 200 mg
C
2 796,80