L2.1.1.1 Bendamustin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Alkylerende cytostatika

Egenskaper

Alkylerende forbindelse med mulig tilleggseffekt som purinanalog. Har bare delvis kryssresistens med andre alkylerende midler.

Farmakokinetikk

Hydrolyseres primært til metabolitter med lav cytotoksisk aktivitet, noe metaboliseres via CYP1A2, og noe konjugeres med glutation. Halveringstiden er 30–40 minutter. 

Indikasjoner

Kronisk lymfatisk leukemi, non-Hodgkin lymfom, myelomatose, Waldenstrøms makroglobulinemi.

Dosering og administrasjon

Administreres intravenøst, over 30–60 minutter. Infusjonssubstansen løses i vann og fortynnes i 0,9 % natriumkloridoppløsning. Vanlige doser er 100–150 mg/m2 kroppsoverflate dag 1 og 2 hver 3.–4. uke. Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er beinmargsdepresjon med spesielt leukopeni og trombocytopeni, kvalme og oppkast, infeksjoner og tretthet. Andre bivirkninger er hudreaksjoner, alopeci og hypotensjon. Tumorlysesyndrom er rapportert. 

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 G7 B

Forsiktighetsregler

Stor forsiktighet må vises ved infeksjoner, ikterus, redusert nyrefunksjon, urinveisobstruksjon, sterkt nedsatt leverfunksjon og hjertesykdom.

Det er observert alvorlige og dødelige infeksjoner og andre bivirkninger etter bruk av bendamustin, både i kliniske studier og etter at legemidlet har vært i vanlig bruk. Råd til leger: Se SLV 16.05.2017 Bendamustin - alvorlige bivirkninger og dødsfall.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2017) om økt dødelighet observert i nye kliniske studier

Kontraindikasjoner

Alvorlig nedsatt leverfunksjon (serum-bilirubin > 3,0 mg/100 ml). Alvorlig beinmargshemming og alvorlig endret blodbilde (levkocytt- og/eller trombocyttverdier på henholdsvis < 3·109/l og < 75·109/l). 

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi T2 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi. Ved behandlingsrelatert beinmargshemming må leukocytter, trombocytter, hemoglobin og nøytrofile sjekkes minst ukentlig. Behandlingen styres etter nøytrofile granulocytter og trombocytter.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Kilder

Bendamustin L2 Bendamustin

Preparater

Bendamustine AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Bendamustin2.5 mg / 1 ml
5 × 25 mg
C
3 943,60
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Bendamustin2.5 mg / 1 ml
5 ×100 mg
C
15 665,50
Bendamustine Fresenius KabiFRESENIUS KABI NORGE AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Bendamustin2.5 mg / 1 ml
5 ×100 mg
C
15 665,50
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Bendamustin2.5 mg / 1 ml
5 × 25 mg
C
3 943,60