L2.1.1.11 Tiotepa

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Alkylerende cytostatika

Egenskaper

Alkylerende forbindelse som tilhører gruppen etyleniminer. 

Farmakokinetikk

Ustabilt ved lav pH, gis derfor ikke peroralt. Omdannes i lever via CYP2B6 og CYP3A4 til den viktigste og aktive metabolitten TEPA som utskilles hovedsakelig i urinen. Halveringstiden til tiotepa og TEPA er henholdsvis ca. 1–4 og 3–20 timer.

Indikasjoner

Før allogen eller autolog stamcelletransplantasjon ved hematologiske sykdommer eller solide svulster.  Mot overialkreft og blærekreft (ikke godkjente indikasjoner).

Dosering og administrasjon

Vanlige doser er 120–370 mg/m2/dag gitt som én til to daglige infusjoner én til fem dager før stamcelletransplantasjon. Se spesiallitteratur. 

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

I tillegg til beinmargsdepresjon er levertoksisitet og toksisitet knyttet til respirasjonsorganene forventede konsekvenser av behandling og transplantasjon. Infeksjoner, gastrointestinale forstyrrelser, hemorragisk cystitt, mukositt, hudaffeksjon og alopeci er blant de vanligste bivirkningene. 

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Kilder

Tiotepa L2 Tiotepa

Preparater

TepadinaAdienne Srl
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Tiotepa15 mg
15 mg
C
1 826,40
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Tiotepa100 mg
100 mg
C
10 769,70
TepadinaADIENNE S.r.l.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning
Tiotepa400 mg
1 Sett
C
42 970,-
Thiotepa RiemserRIEMSER Pharma GmbH (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Tiotepa15 mg
15 mg
C
1 826,40
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Tiotepa100 mg
100 mg
C
10 769,70