T8.3 Koronarsykdom

Publisert: 24.06.2016

Inndeles i to hovedgrupper:

  1. stabil koronarsykdom (stabil angina pectoris)

  2. akutt koronarsykdom (ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-elevasjon og hjerteinfarkt med ST-elevasjon)

Underkapitler