L2.1.3.4 Vinorelbin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Plantealkaloider

Egenskaper

Vinkaalkaloid. Stoffet har tendens til å konsentreres i lungevev.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 40 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren via CYP3A4 til aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via gallen, men også noe via nyrene. Terminal halveringstid er ca. 40 timer.

Indikasjoner

Lungekreft. Metastatisk brystkreft. Lymfomer.

Dosering og administrasjon

Behandlingen kan gis parenteralt eller peroralt. For dosering, se spesialitteratur. Ved lungekreft benyttes vinorelbin i kombinasjon med cisplatin eller karboplatin. Ved palliativ tumorrettet terapi ved brystkreft administreres vinorelbin vanligvis som monoterapi. Peroral behandling gir noe mer kvalme og krever bedre antiemetisk profylakse enn parenteral administrasjon. Kapslene skal svelges hele med vann og bør tas i forbindelse med et måltid.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Beinmargsdepresjon med nøytropeni er viktigste bivirkning. Nevrotoksisitet er mindre uttalt enn for vinkristin. Kvalme, oppkast, diaré og anoreksi er vanlig.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 G7 V og G8.1 G8 V.

Forsiktighetsregler

Unngå ekstravasal injeksjon! Nedkjøling med is må ikke benyttes ved ekstravasering. Leveraffeksjon krever forsiktighet og ev. dosereduksjon.

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi T2 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi. Leverfunksjon vurderes før start og under forløpet. 

Informasjon til pasient

Oppsøke lege ved diaré eller feber. Prevensjon.

Preparater

NavelbinePierre Fabre Pharma Norden AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, myk
Vinorelbin20 mg
1 stk
C
h
551,20
Kapsel, myk
Vinorelbin30 mg
1 stk
C
h
796,30
NavirelMedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Vinorelbin10 mg / 1 ml
5 ml
C
919,-
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Vinorelbin10 mg / 1 ml
1 ml
C
212,80
Vinorelbin AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Vinorelbin10 mg / 1 ml
1 ml
C
212,80
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Vinorelbin10 mg / 1 ml
5 ml
C
919,10
Vinorelbin EbeweEBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Vinorelbin10 mg / 1 ml
5 ml
C
919,10
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Vinorelbin10 mg / 1 ml
1 ml
C
212,80
Vinorelbine OrifarmOrifarm Generics A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, myk
Vinorelbin20 mg
1 stk
C
h
551,20
Kapsel, myk
Vinorelbin30 mg
1 stk
C
h
796,30