L2.1.3.8 Etoposid

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Plantealkaloider

Egenskaper

Hemmer av topoisomerase II. Cytostatisk effekt i S- og G2-fase av cellesyklus.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 50 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres til en viss grad i leveren ved hydroksylering via CYP3A4. Utskilles via nyrene delvis umetabolisert, og via gallen, i ca. like store mengder. Halveringstiden er 6–8 timer.

Indikasjoner

Testikkelkreft, småcellet lungekreft, akutte leukemier hos barn og voksne, maligne lymfomer, nevroblastom, rhabdomyosarkom, osteogent sarkom og germinalcellesvulster hos barn.

Dosering og administrasjon

Etoposid kan gis både intravenøst og peroralt. Intravenøs tilførsel skal skje langsomt (over minst 30 minutter) som infusjon i tilstrekkelig stort volum for å hindre utfelling. Flere doseregimer brukes. Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

For rask injeksjon kan gi blodtrykksfall. Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme. Kvalme og brekninger er vanlig, men oftest ikke uttalt. Stomatitt. Beinmargstoksisitet med leukopeni og trombocytopeni er den viktigste og dosebegrensende bivirkning. Alopeci. Flebitt. Hepatotoksisitet. Lett nevropati.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7 og G8.

Forsiktighetsregler

Anafylaksiberedskap. Nedsatt lever- og nyrefunksjon fører til redusert eliminasjon og økte plasmakonsentrasjoner.

Kontroll og oppfølging

Blodbildet kontrolleres før og regelmessig under behandling. Lever- og nyrefunksjon kontrolleres før behandling.

Informasjon til pasient

Prevensjon under behandling. Observere tegn til infeksjon og blødninger.

Preparater

Eto-GRYTeva GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Etoposid20 mg / 1 ml
5 ml
C
Etopophos orifarmCheplapharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Etoposid100 mg
10 ×100 mg
C
Etoposid EbeweEBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Etoposid20 mg / 1 ml
5 × 5 ml
C
761,30
Etoposid Fresenius KabiFRESENIUS KABI NORGE AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Etoposid20 mg / 1 ml
5 ml
C
181,30
Etoposid fresenius kabiFresenius Kabi
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Etoposid20 mg / 1 ml
5 ml
C
Etoposide AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Etoposid20 mg / 1 ml
5 ml
C
181,30
Etoposide accordAccord
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Etoposid20 mg / 1 ml
5 ml
C
Etoposide accordAccord Healthcare
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Etoposid20 mg / 1 ml
10 ml
C
Etoposide sandoz
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Etoposid20 mg / 1 ml
5 ml
C
VepesidCheplapharm Arzneimittel GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, myk
Etoposid50 mg
20 stk
C
h
1 751,20
Kapsel, myk
Etoposid50 mg
20 stk
C