L2.1.3.2 Vinflunin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Plantealkaloider

Egenskaper

Semisyntetisk vinkaalkaloidderivat med antitumoreffekt og mulig antiangiogenetisk effekt.

Farmakokinetikk

Metaboliseres i lever, hovedsakelig via CYP3A4. Halveringstiden er ca. 40 timer. Utskilles via galle og i urinen.

Indikasjoner

Avansert eller metastatisk overgangscellecarcinom i urinveiene. Utprøves ved ikke-småcellet lungekreft og brystkreft.

Dosering og administrasjon

Intravenøs infusjon. For dosering, se spesiallitteratur

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Viktigste bivirkning er beinmargsdepresjon med nøytropeni og anemi. Andre vanlige bivirkninger er gastrointestinale forstyrrelser som obstipasjon, kvalme, stomatitt og diaré, alopeci, asteni og reaksjoner på infusjonsstedet.

Graviditet, amming

Kontraindisert, se G7.1 G7 V og G8.1 G8 V.

Forsiktighetsregler

Unngå ekstravasal injeksjon. Nedkjøling med is må ikke benyttes ved ekstravasering. Fullstendig blodtelling må gjøres før hver infusjon.

Kontraindikasjoner

Graviditet, amming. Nylig eller pågående alvorlig infeksjon.

Kontroll og oppfølging

Blodverdier og leverfunksjon vurderes. Dosejustering ved redusert lever- og nyrefunksjon og ved reduserte blodverdier.

Informasjon til pasient

Prevensjon under behandling. Forebygge og observere obstipasjon. Observere tegn til infeksjon eller blødninger.

Kilder

Vinflunin L2 Vinflunin

Preparater

JavlorPierre Fabre Medicament
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Vinflunin25 mg / 1 ml
10 ml
C
12 906,50
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Vinflunin25 mg / 1 ml
2 ml
C
2 610,30