L2.1.3.9 Teniposid

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Plantealkaloider

Egenskaper

Nært beslektet med etoposid. Hemmer topoisomerase II.

Farmakokinetikk

Metaboliseres i leveren, bl.a. via CYP3A4. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 20 % umetabolisert. Halveringstiden varierer fra 6 til 20 timer.

Indikasjoner

I sjeldne tilfeller ved akutte leukemier hos barn og voksne. Visse lymfomer. Nevroblastomer hos barn.

Dosering og administrasjon

Gis intravenøst. Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Blodtrykksfall ved rask administrasjon. Anafylaktiske reaksjoner. Kvalme og brekninger. Beinmargsdepresjon med leukopeni og trombocytopeni. Reversibelt håravfall. I sjeldne tilfeller irritasjon i urinblære.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7 og G8.

Forsiktighetsregler

Anafylaksiberedskap. Beinmargsfunksjonen følges. Lever- og nyrefunksjonen vurderes før behandling mht. ev. dosereduksjon.

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi T2 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi. Beinmargsfunksjon kontrolleres regelmessig før og under behandling. Lever- og nyrefunksjon kontrolleres før behandling.

Informasjon til pasient

Prevensjon under behandling. Observere tegn til infeksjon og blødninger.

Preparater

VumonUkjent (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske
Teniposid10 mg
10 × 5 ml
C