G8.1.21 V

V

Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Legemiddel

MM kategori

Dokumentasjon vedrørende bruk under amming

Vadadustat

3

Erfaring med bruk hos ammende mangler

Vaksiner

2

Inaktiverte vaksiner representerer ingen kontraindikasjon hos ammende


Det anbefales å utsette gulfebervaksinasjon til barnet er eldre enn 6 måneder. Vaksinasjon av mor kan medføre noe økt antistoffnivå i morsmelken, men ikke nok til å beskytte barnet. Se anbefalinger i Smitteveilederen 

Valaciklovir

1

Overgang til morsmelk er liten. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Valganciklovir

5

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Valproat

2

Kan brukes av ammende. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Valsartan

3

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vandetanib

3

Opplysninger mangler

Vankomycin

2

Overgang til morsmelk er liten. Systemisk absorpsjon ubetydelig. Kan brukes av ammende. Se også G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vardenafil

Ikke aktuell til bruk hos ammende

Vareniklin

3

Opplysninger mangler

Vedolizumab

3

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal.

Vekuron

2

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vemurafenib

3

Opplysninger mangler

Venetoklaks

3

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Venlafaksin

3

Overgang til morsmelk er moderat. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk) og G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Verapamil

2

Overgang til morsmelk er minimal. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vernakalant 

Opplysninger mangler

Verteporfin

3

Opplysninger mangler

Vigabatrin

3

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk er liten. Observer barnet pga. manglende erfaring med bruk hos ammende. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vilanterol

3

Opplysninger mangler. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vildagliptin

3

Manglende klinisk erfaring. Se også G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vinblastin

5

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vinflunin

5

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vinkristin

5

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vinorelbin

5

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vismodegib

3

Opplysninger mangler

Vitamin A

3

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vitamin B1

2

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vitamin B6

2

I doser på 100 ganger daglig anbefalt dose kan pyridoksin virke laktasjonshemmende. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vitamin B12

1

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vitamin C

1

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vitamin D og vitamin D-analoger

2, 3

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vitamin E

2

Overgang av vitamin E til morsmelk er lav. Vitamin E tabletter kan brukes. Vitamin E-holdige kremer applisert på såre/sprukne brystknopper har ikke gitt farmakologiske effekter hos brysternærte barn, men bør unngås

Vitamin K (= fytomenadion.)

2

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Vitaminer

1, 2

Barnet får mange viktige vitaminer gjennom morsmelken. Kolostrum inneholder spesielt høyt nivå av vitaminene E og A. For noen vitaminer vil økt tilførsel av vitaminer føre til økt innhold i morsmelken (B6, B12, D, E, K), mens for andre (A, B1, biotin, folat, C) vil økt tilførsel bare gi økt vitamininnhold i morsmelken når vitaminnivået hos mor er for lavt. Vitaminmangel hos brysternærte barn er blitt observert for vitamin D, K og B12.

Vorikonazol

3

Opplysninger mangler

Vortioksetin

3

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)