L1.2.12.5 Dapson

Publisert: 16.11.2016 

Egenskaper

Effekten på Mycobacterium leprae skyldes hemning av folinsyremetabolismen. Effekten ved dermatitis herpetiformis skyldes at dapson hemmer frigjøringen av oksygenradikaler fra granulocytter i vevet. Pga. toksisiteten brukes i dag dapson bare på spesielle indikasjoner.

Antibakterielt spektrum

Kan ha effekt både på vanlige bakterier og på mykobakterier.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 85–100 % ved peroral tilførsel. God penetrasjon til vev og kroppsvæsker. Akkumuleres i hud og muskler, men særlig i lunge. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Metaboliseres i leveren via N-acetyl transferase. Genetisk betinget reaksjon: langsom/rask metabolisme. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, inntil 20 % umetabolisert. Halveringstiden er 10–50 timer.

Indikasjoner

Lepra. Dermatitis herpetiformis (se T16 Dermatitis herpetiformis). Profylakse mot Pneumocystis jiroveciinfeksjon hos hiv‑pasienter (se ).

Dosering og administrasjon

Voksne:

  1. Lepra: Se spesiallitteratur. Ved lepra har det vært vanlig å begynne med en liten dose for så å trappe opp til full dose i løpet av måneder. Spørsmålet er om denne praksis ikke har skylden for de nåværende problemer med dapsonresistens. Full dose er vanligvis 200–300 mg 1–2 ganger i uken.

  2. Dermatitis herpetiformis: Ved dermatitis herpetiformis har det vært vanlig å gi høyere dosering initialt. Ved respons bør dosen reduseres, og pasienten innstilles på lavest mulig vedlikeholdsdosering. Initialt 100 mg daglig i en uke. Hvis responsen ikke er tilfredsstillende, kan dosen økes til 150–200 mg daglig. Ved respons reduseres dosen til lavest mulig vedlikeholdsdose.

  3. Pneumocystis jiroveci-profylakse: Spesialistoppgave.

(Barn, se spesiallitteratur)

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Dapson hører til våre mest toksiske legemidler, og behandlende lege henvises til spesiallitteratur. Bivirkninger sees hyppigst ved døgndoser på 200–300 mg. Vanlige: Kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, dyspné og nervøse symptomer hos så mange som 20 %. Potensielt alvorlige: Hemolytisk anemi og agranulocytose, allergisk dermatitt. Hepatitt, kolestase. Nefrotoksisitet, nyreskade med papillnekrose. Synsforstyrrelser og atrofi av nervus opticus. Nevropati som vanligvis er motorisk, men også kan være sensorisk. Psykiske forandringer. Diaminodifenylsyndrom (DADPS). Antas kreftfremkallende.

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen holdepunkter for fosterskade, men pga. toksisiten bør dapson bare brukes på strenge indikasjoner. Amming: Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for toksiske effekter hos brysternærte barn. Hemolytisk anemi er rapportert.

Forsiktighetsregler

Psykose. Kan benyttes ved sulfonamidallergi, men økt årvåkenhet er nødvendig. Kryssallergi mellom sulfonamider og dapson er anslått til 10 %.

Pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (forekommer hos befolkningen i Afrika, rundt Middelhavet og i deler av Asia inkludert Afghanistan, men sjelden hos nordeuropeere) kan få hemolytisk anemi. Behandling med dapson må derfor bare skje på streng indikasjon og da med lavest mulig dose.

Kontroll

Blodbildet kontrolleres ukentlig inntil terapeutisk effekt er nådd, senere hver 3. måned. Nyre- og leverfunksjon tas hver 3. uke initialt, deretter hver 3. måned. Glukose-6-fosfat og methemoglobin måles før oppstart.

Preparater

DapsonScanpharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Dapson50 mg
100 stk
C
b
493,30
Dapson scanpharmScanpharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Dapson50 mg
100 stk
C
Dapson-FatolEsteve Pharmaceuticals GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Dapson50 mg
50 stk
C
Dapson-FatolRiemser Pharma GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Dapson50 mg
100 stk
C