L1.2.1.3 Fenoksymetylpenicillin

Publisert: 16.11.2016

Sist endret: 25.06.2018

Vedrørende antibakterielt spektrum, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se L1 Betalaktamasefølsomme penicilliner

Egenskaper

Fenoksymetylpenicillin betegnes også penicillin V.

Farmakokinetikk

Fenoksymetylpenicillin er syrestabilt og gis peroralt. Biotilgjengeligheten er ca. 50 %. Høy konsentrasjon i godt vaskularisert vev, f.eks. lunge, hud og slimhinner. Metaboliseres til en viss grad i leveren. Utskilles via nyrene gjennom aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er 30–60 minutter. Samtidig tilførsel av probenecid forsinker den renale utskillelsen.

Dosering og administrasjon

Fenoksymetylpenicillin er egnet til peroral bruk ved moderate infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme mikrober. Absorpsjonen kan bli nedsatt ved samtidig matinntak, men likevel bør midlet ofte tas sammen med litt mat og rikelig med drikke pga. kvalme og brekninger når det tas på tom mage. Dette er særlig aktuelt hos barn, ikke minst fordi miksturene smaker vondt.

Pga. tidsavhengig bakteriedrap og kort halveringstid er det viktigere å dosere hyppig enn å unngå måltider. En dobling av kveldsdosen vil kun gi ca. 30 minutter forlengelse av effektiv bakteriedrepende konsentrasjon (T > MIC).

Det er stor variasjon i anbefalt dosering. Døgndosen fordeles på 3–4 doser. (0,65 g ≈ 1 mill. IE.)

 • Voksne f.eks.:

  1. 660 mg –1 g × 4

 • Barn:

  • 3 måneder – 5 år: 40 mg/kg kroppsvekt/døgn

  • 5–12 år: 30 mg/kg kroppsvekt/døgn

 • Spedbarn:

  • Fullbårne:

   • 1. leveuke: 20–25 mg/kg kroppsvekt/døgn

   • 2. leveuke: 30 mg/kg kroppsvekt/døgn

   • 3. leveuke – 3 måneder: 50 mg/kg kroppsvekt/døgn

  • Premature:

   • 1. og 2. leveuke: 20–25 mg/kg kroppsvekt/døgn

   • 3. leveuke: 30 mg/kg kroppsvekt/døgn

   • 4. leveuke – 3 måneder: 50 mg/kg kroppsvekt/døgn

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Preparater

ApocillinActavis Group PTC ehf (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Fenoksymetylpenicillin1 g
20 stk
C
b
131,90
Tablett
Fenoksymetylpenicillin1 g
28 stk
C
b
151,-
Tablett
Fenoksymetylpenicillin1 g
40 stk
C
b
181,60
Tablett
Fenoksymetylpenicillin1 g
60 stk
C
b
255,80
Tablett
Fenoksymetylpenicillin660 mg
30 stk
C
b
156,60
Tablett
Fenoksymetylpenicillin660 mg
40 stk
C
b
159,90
Tablett
Fenoksymetylpenicillin660 mg
20 stk
C
b
133,50
Tablett
Fenoksymetylpenicillin660 mg
100 stk
C
b
290,40
Fenoxymethylpenicilline centrafarmCentrafarm B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Fenoksymetylpenicillin250 mg
30 stk
C
Ospen 1500Sandoz GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Fenoksymetylpenicillin1500000 IE
12 stk
C
PancillinSandoz
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Fenoksymetylpenicillin330 mg
20 stk
C
Tablett
Fenoksymetylpenicillin990 mg
30 stk
C
PancillinSandoz A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Fenoksymetylpenicillin330 mg
30 stk
C
Tablett
Fenoksymetylpenicillin660 mg
30 stk
C
Tablett
Fenoksymetylpenicillin660 mg
20 stk
C
Tablett
Fenoksymetylpenicillin990 mg
20 stk
C
PenonAlpha-Medical
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Fenoksymetylpenicillin1000 mg
30 stk
C
Phenoxymethylpenicillin EQLEQL Pharma AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Granulat til mikstur, oppløsning
Fenoksymetylpenicillin50 mg / 1 ml
200 ml
C
b
241,50
Granulat til mikstur, oppløsning
Fenoksymetylpenicillin50 mg / 1 ml
125 ml
C
b
224,30
WeifapeninViatris AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til mikstur, oppløsning
Fenoksymetylpenicillin50 mg / 1 ml
100 ml
C
b
186,70
Pulver til mikstur, oppløsning
Fenoksymetylpenicillin50 mg / 1 ml
200 ml
C
b
241,50
Tablett
Fenoksymetylpenicillin650 mg
40 stk
C
b
159,90
Tablett
Fenoksymetylpenicillin650 mg
30 stk
C
b
156,60