L1.2.10 Karbohydratantibiotika

Publisert: 16.11.2016  Sist endret: 9.11.2018

Egenskaper

Kjemisk sett er dette en meget heterogen gruppe. Klindamycin tilhører gruppen linkosamider, mens vankomycin er et glykopeptid. De er vanligvis ikke førstevalgsmidler, men viktige alternativ på en del områder.

Underkapitler