L1.2.12.2 Sølvsulfadiazin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 02.12.2016

Egenskaper

Til lokal bruk. Kombinasjon av antibakterielle egenskaper hos sulfonamidet og sølvioner. Midlet har effekt både på gramnegative og grampositive mikrober samt ulike Pseudomonasarter og Candida.

Farmakokinetikk

Ved applikasjon på brannskaden vil sølvet forbli i eksudatet, mens inntil 10 % av sulfadiazinet kan bli absorbert.

Indikasjoner

Profylaktisk ved alvorlige brannskader.

Dosering og administrasjon

Påsmøres i et 3–4 mm tykt lag en gang daglig.

Bivirkninger

Lokale reaksjoner som svie, kløe og hudutslett. Inneholder polysorbat 60 og 80 som kan gi overfølsomhetsreaksjoner hos enkelte.

Levkopeni er rapportert hos 3–5 % av pasienter som får sølvsulfadiazin på brannskadede områder. Kommer oftest etter 2–3 dager og fører vanligvis ikke til seponering, men levkocyttallet bør følges.

Forsiktighetsregler

Kan føre til at sårskorpen faller senere av, og til at brannsåret kan få endret utseende. Ved behandling av store områder og/eller langvarig bruk kan sølv absorberes, og dette kan gi klinisk misfarging av hud (argyri).

Preparater

FlammazineAlliance Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Krem
Sølvsulfadiazin10 mg / 1 g
50 g
C
FlammazineOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Krem
Sølvsulfadiazin10 mg / 1 g
50 g
C
134,80