L1.2.1.1 Benzylpenicillin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 24.05.2017

Vedrørende antibakterielt spektrum, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se L1 Betalaktamasefølsomme penicilliner

Egenskaper

Benzylpenicillin (penicillin G) var det første antibiotikum og er fortsatt et viktig og nyttig antibakterielt middel.

Farmakokinetikk

Benzylpenicillin penetrerer godt til de fleste vev og kroppsvæsker, størst konsentrasjon i godt vaskularisert vev. Metaboliseres i liten grad i leveren (30 %). Utskilles via nyrene ved aktiv tubulær sekresjon. Halveringstid er 30–60 minutter. Samtidig tilførsel av probenecid forsinker den renale utskillelsen.

Dosering og administrasjon

Benzylpenicillin brukes bare parenteralt, helst intravenøst. Stort terapeutisk vindu og ingen standarddosering. (0,6 g ≈ 1 mill. IE.)

Vanlig dosering er 1,2–3 g × 4–6. Ved intensiv terapi hos voksne kan gis inntil 6 g som korttidsinfusjon × 3–4.

På grunn av tidsavhengig bakteriedrap er det svært viktig å dosere hyppig, spesielt ved alvorlige infeksjoner.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Preparater

Benzylpenicillin PanpharmaPanpharma SA
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Benzylpenicillin1.2 g
10 ×1.2 g
C
b
227,70
Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Benzylpenicillin0.6 g
10 × 0.6 g
C
b
189,10
Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Benzylpenicillin3 g
10 × 3 g
C
b
637,20
Benzylpenicillin VM panpharma SASykehusapoteket Lørenskog
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning
Benzylpenicillin1.2 g
10 ×1.2 g
C
Pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning
Benzylpenicillin3 g
10 × 3 g
C