T7.7.1 Toksoplasma-korioretinitt

Revidert: 22.11.2020

Etiologi

Infeksjon med T. gondii. Tidligere antok man at sykdommen oftest skyldtes en medfødt infeksjon som kan være asymptomatisk i flere tiår, men nylig akvirert infeksjon tillegges nå økt betydning. Opptrer med økt hyppighet ved immunsvikt/immunsuppresjon.

Symptomer

Synsnedsettelse hvis fokus sitter nær papillen eller makulaområdet, eller hvis det er betydelig inflammasjon i corpus vitreum.

Diagnostikk

Oftalmoskopi viser i akutt stadium et blekt, ødematøst område i netthinnen, gjerne i kanten av eldre, dels atrofiske, dels pigmenterte netthinneforandringer. I glasslegemet sees varierende grader av flytende uklarheter. Serologisk påvisning av toksoplasmaspesifikke antistoff IgG og IgM. Toksoplasma PCR-undersøkelse kan dessuten utføres både i øyets kammervann og i blod.

Behandling

Det er omdiskutert hvordan tilstanden best skal behandles. Spesifikk terapi kan gis i form av kombinasjon av klindamycin og trimetoprim-sulfametoksazol. Voksne: 150–300 mg klindamycin × 4 og trimetoprim-sulfametoksazol 160/800 mg × 2. Alternativt gis behandling med klindamycin og pyrimetamin + samtidig folsyretilskudd, I tillegg gis prednisolon i avtrappende doser fra 60 mg per dag gjennom uker til få måneder.

Som alternativ til ovenfornevnte langvarige systemiske terapi har også intravitreale klindamycininjeksjoner blitt benyttet.

Legemiddelomtaler og preparater

L4 Folsyre

L1 Karbohydratantibiotika

L1 Klindamycin

L1 Trimetoprim–sulfametoksazol

L1 Vanlige sulfonamider