L4.1.2.2 Folsyre

Publisert: 24.05.2021

Egenskaper

Folsyre kommer hovedsakelig fra planter og omdannes til ulike folatvarianter. Særlig tetrahydrofolat er nødvendig for en rekke transmetyleringsprosesser i kroppen, bl.a. ved syntese av DNA og RNA.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 75–95 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren til aktiv metabolitt. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Data om halveringstiden savnes.

Indikasjoner

Etablert folsyremangel ved feilernæring, tilstander med økt behov, nedbrytning eller nedsatt utnyttelse. Profylaktisk ved graviditet for å hindre medfødte misdannelser (spesielt nevralrørsdefekter). Reduksjon av bivirkninger av metotreksat ved lavdosebehandling av revmatoid artritt og psoriasis. Gravide og pasienter som bruker antiepileptika kan ha særskilte behov for folsyre.

Dosering og administrasjon

 1. 1–2 mg × 3 ved feilernæring og folatmangel

 2. Til fertile kvinner som selv har hatt nevralrørsdefekt eller med partner som har hatt nevralrørsdefekt, samt de som tidligere har fått barn med nevralrørsdefekt og som planlegger å bli gravide eller er blitt gravide: 4 mg/daglig siste måned før planlagt graviditet og de første 12 ukene av graviditeten

 3. Profylakse til fertile kvinner for øvrig: Folsyretilskudd 0,4 mg/døgn siste måned før planlagt graviditet og i første trimester for å forebygge medfødte misdannelser, spesielt nevralrørsdefekter. Se for øvrig under «indikasjoner»

 4. For pasienter som bruker visse antiepileptika: 4 mg daglig

 5. For pasienter som bruker metotreksat: Konferer spesialist revmatologi.

 6. For voksne pasienter med sigdcelleanemi: 5 mg daglig

 7. Dosering til barn:

  1. Spedbarn 0,015 mg/kg eller 0,05 mg daglig

  2. Barn 1–10 år 0,1–0,4 mg daglig

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Flere undersøkelser tyder på at folsyretilskudd beskytter fosteret mot nevralrørsdefekter. Amming: Kan brukes av ammende. Se også G8 G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk).

Forsiktighetsregler

Anemi av ukjent årsak da folsyre kan maskere en underliggende mangel på vitamin B12 som f.eks. pernisiøs anemi. Ved B12‑mangel korrigerer folsyre anemien, men ikke nevropatien. Ca. 50 % av pasientene med megaloblastanemi pga. B12‑mangel har lave erytrocyttfolsyreverdier. Ved behandling med B12 normaliseres folsyremengden i røde blodceller.

Kilder

L4 Folsyre

Preparater

FolimetMediLink (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Folsyre5 mg
100 stk
C
FolsanTeofarma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Folsyre5 mg
100 stk
C
Folsyre NAFKragerø Tablettproduksjon AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Folsyre1 mg
100 stk
C
Folsyre NAFÅs produksjonslab AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Folsyre0.2 mg / 1 ml
100 ml
C
b
Folsyre OrifarmOrifarm Generics A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Folsyre1 mg
100 stk
C
b
189,30