L1.2.10.1 Klindamycin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 16.07.2020

Se også L16 Tretinoin og kombinasjoner

Egenskaper

Klindamycin virker ved å hemme bakterienes proteinsyntese ved binding til ribosomene. Pga. risikoen for antibiotikaindusert diaré bør man begrense bruken av klindamycin som førstevalgspreparat.

Antibakterielt spektrum

De fleste grampositive kokker er følsomme, men resistente streptokokker og gule stafylokokker kan forekomme. Enterokokker er resistente. Anaerobe bakterier er som regel følsomme for klindamycin, men forekomsten av resistens er økende i mange land. De fleste aerobe gramnegative bakterier er resistente.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 90 % ved peroral tilførsel, 4–5 % ved lokal applikasjon. God penetrasjon til vev, inklusive beinvev og kroppsvæsker, men dårlig til cerebrospinalvæsken selv ved betente meninger. Metaboliseres i stor grad i leveren til aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er 2–4 timer.

Indikasjoner

 1. Systemisk: Stafylokokkinfeksjoner som bløtdelsinfeksjoner, osteomyelitt, abscess etc. hvis penicillinasestabile peniciliner ikke kan brukes, eller i kombinasjon ved alvorlige infeksjoner. Ved anaerobe blandingsinfeksjoner brukes klindamycin i kombinasjon med andre midler. Ved nekrotiserende fasciitt er klindamycin førstevalg i kombinasjon med benzylpenicillin.

 2. Lokal bruk: Terapiresistent acne vulgaris. Brukes kun i kombinasjon med annen aknebehandling (benzoylperoksid, lokalt retinoid etc). Bakteriell vaginose.

Dosering og administrasjon

 1. Systemisk

  • Voksne:

   • Peroralt: 150 mg × 4. I alvorlige tilfeller kan dosene dobles

   • Intravenøs infusjon: 150–600 mg × 4

  • Barn: Peroralt:

   • 1 måned – 1 år: 3 mg/kg kroppsvekt × 3 (ved alvorlige infeksjoner × 6)

   • 1–12 år: 3 mg/kg kroppsvekt (ved alvorlige infeksjoner 6 mg/kg) × 4

   • intravenøs infusjon (> 1 mnd): 10–40 mg/kg/dag fordelt på 3–4 like store doser

 2. Lokalt

  • Akne: Et tynt lag appliseres to ganger daglig. Behandlingstiden bør være kort og ikke overstige 3 måneder

  • Vaginose: En fylt applikator intravaginalt hver kveld i 7 dager

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Se også L1.1 L1 Bivirkninger.

 • Systemisk bruk: Vanlige er gastrointestinale bivirkninger (kvalme, brekninger og diaré).

 • Potensielt alvorlig: Diaréen kan utvikles til alvorlig pseudomembranøs kolitt som skyldes overvekst av toksinproduserende Clostridium difficile. Kan også komme uker etter avsluttet behandling. Se L1 Bivirkninger og . Alvorlige hudreaksjoner og gulsott er rapportert. Rask infusjon av klindamycin ufortynnet kan resultere i hjertestans.

 • Tromboflebitt, erytem, smerte og ødem kan forekomme etter intravenøs infusjon. Risikoen reduseres om injeksjonshastigheten reduseres eller løsningen fortynnes mer. Intramuskulær injeksjon kan gi smerte, indurasjon og steril abscess og bør settes dypt.

 • Lokal bruk: Lokalirritasjon.

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Preparater til lokal bruk kan benyttes av gravide.
Amming: Ved systemisk bruk er overgang til morsmelk liten. Andrehåndsvalg. Førstevalg ved mastitt hos ammende med penicillinallergi. Brysternærte barn bør observeres for diaré. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)
Preparater til lokal bruk kan benyttes av ammende.

Forsiktighetsregler

 1. Systemisk bruk

  • Bør unngås ved kombinert lever‑ og nyrefunksjonsnedsettelse (kontroller plasmakonsentrasjonen ved høydosebehandling). Forsiktighet også hos pasienter som tidligere har hatt gastrointestinal sykdom, f.eks. kolitt. Vær oppmerksom på risiko for alvorlig diaré som kan komme inntil uker etter avsluttet behandling.

 2. Lokal bruk

  • Akne: Linimentet gir brenning og irritasjon om det kommer på slimhinner eller sprukken hud. Forsiktighet ved tynn, sart hud og hos atopikere.

  • Vagina: Forsiktig ved samtidig forekomst av sopp.

Kontraindikasjoner

Porfyri. Injeksjonsvæsken inneholder benzylalkohol som kan gi fatalt «gasping syndrome» hos premature, skal derfor ikke gis til premature eller nyfødte.

Kontroll

Ved langtidsterapi i høy dose bør lever- og nyrefunksjonen kontrolleres.

Informasjon til pasient

Risiko for alvorlig diaré, oppsøk lege. Kan også komme uker etter behandling.

Preparater

Clindamycin NavamedicNavamedic ASA
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske, oppløsning
Klindamycin6 mg / 1 ml
10 × 50 ml
C
b
961,30
Infusjonsvæske, oppløsning
Klindamycin12 mg / 1 ml
10 × 50 ml
C
b
1 125,50
Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Klindamycin150 mg / 1 ml
10 × 2 ml
C
b
687,80
Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Klindamycin150 mg / 1 ml
10 × 4 ml
C
b
920,90
Clindamycine tevaTeva B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Liniment, oppløsning
Klindamycin10 mg / 1 ml
30 ml
C
DalacinPfizer AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Granulat til mikstur, oppløsning
Klindamycin15 mg / 1 ml
80 ml
C
b
247,-
Injeksjonsvæske, oppløsning
Klindamycin150 mg / 1 ml
10 × 2 ml
C
b
687,80
Kapsel, hard
Klindamycin150 mg
40 ×1 stk
C
b
213,-
Kapsel, hard
Klindamycin300 mg
100 ×1 stk
C
b
548,-
Liniment, emulsjon
Klindamycin10 mg / 1 ml
60 ml
C
169,10
Vagitorie
Klindamycin100 mg
3 stk
C
233,-
DalacinPfizer
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Klindamycin150 mg
24 stk
C
SobelinPfizer
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Granulat til mikstur, oppløsning
Klindamycin15 mg / 1 ml
80 ml
C
Vagitorie
Klindamycin100 mg
3 stk
C
Dalacin C
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Granulat til mikstur, suspensjon
Klindamycin75 mg / 5 ml
80 ml
C