T5.1.3 Angst ved somatiske lidelser

Publisert: 22.12.2015

Generelt

Forskjellige somatiske sykdommer kan ha angst som delsymptom; hyper‑ og hypotyreose, hjerte- og karsykdommer, lungelidelser og en rekke andre. Demens ledsages ofte av angstplager i initialfasen, likeens lidelser og sykdommer med smerter, funksjonsnedsettelse og dårlig prognose. Opp mot 50 % av pasienter med alvorlig somatisk sykdom utvikler komorbide depresjoner eller angstlidelser som i seg selv forverrer prognosen vesentlig hvis de ikke blir behandlet effektivt.

Behandling

Rettes mot primærlidelsen og ledsages av informasjon og rådgivning. Ved komorbid angstlidelse eller depresjon bør full behandling av disse tilstandene prioriteres sammen med behandling av primærlidelsen. Smertebehandling er viktig, men ved fortsatt angst kan et serotonergt antidepressivt middel forsøkes. Ved kroniske nevropatiske smerter: Se T20 Langvarige nevropatiske smerter.

Legemiddelomtaler og preparater

L5 Selektive serotoninreopptakshemmere

L5 Trisykliske antidepressiva