T5.11 Tabeller

Publisert: 22.12.2015

Tabell 1:CIWA-AR («Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol Scale, Revised») 

1. Kvalme/oppkast

Spør: "Føler du deg kvalm? Har du kastet opp?" Observasjon.

 1. 0. Ikke kvalme og ikke oppkast

 2. 1. Lett kvalme uten oppkast

 3. 2.

 4. 3.

 5. 4. Periodisk kvalme med brekninger

 6. 5.

 7. 6.

 8. 7. Vedvarende kvalme, hyppige brekninger og oppkast

2. Tremor

Armene utstrakt med spredte fingre. Observasjon

 1. 0. Ingen tremor

 2. 1. Ikke synlig, men kan kjennes fingertupp mot fingertupp

 3. 2.

 4. 3.

 5. 4. Moderat, med pasientens armer utstrakt

 6. 5.

 7. 6.

 8. 7. Sterk, selv når armene ikke er utstrakt

3. Svettetokter

Observasjon

 1. 0. Ingen synlig svette

 2. 1. Knapt merkbar svetting, klamme håndflater

 3. 2.

 4. 3.

 5. 4. Tydelige svetteperler i pannen

 6. 5.

 7. 6.

 8. 7. Gjennomvåt av svette

4. Angst

Spør: «Føler du deg nervøs?» Observasjon

 1. 0. Ingen angst, rolig

 2. 1. Lett engstelig

 3. 2.

 4. 3.

 5. 4. Moderat engstelig eller vaktsom (slik at det oppfattes som angst)

 6. 5.

 7. 6.

 8. 7. Tilsvarende akutt panikktilstand som ved alvorlig delirium eller akutte schizofrene reaksjoner

5. Uro

Observasjon

 1. 0. Normal aktivitet

 2. 1. Noe mer enn normal aktivitet

 3. 2.

 4. 3.

 5. 4. Moderat urolig og rastløs

 6. 5.

 7. 6.

 8. 7. Vandrer frem og tilbake under mesteparten av intervjuet eller kaster på seg hele tiden

6. Sensibilitetsforstyrrelser

Spør: "Har du noe form for kløe, prikking, stikking, brennende/sviende følelse, nummenhet eller kjenner du at småkryp kravler på eller under huden din?" Observasjon.

 1. 0. Ingen.

 2. 1. Svært lett kløe, prikking, stikking, svie eller nummenhet

 3. 2. Lett kløe, prikking, stikking, svie eller nummenhet

 4. 3. Moderat kløe, prikking, stikking, svie eller nummenhet

 5. 4. Moderate hallusinasjoner

 6. 5. Sterke hallusinasjoner

 7. 6. Svært sterke hallusinasjoner

 8. 7. Vedvarende hallusinasjoner

7. Hørselsforstyrrelser

Spør: "Er du mer oppmerksom på lyder rundt deg? Er de ubehagelige? Skremmer de deg? Hører du noe som er urovekkende? Hører du ting som du vet ikke er der?" Observasjon.

 1. 0. Ingen

 2. 1. Svært lett ubehag eller evne til å skremme

 3. 2. Lett ubehag eller evne til å skremme

 4. 3. Moderat ubehag eller evne til å skremme

 5. 4. Moderate hallusinasjoner

 6. 5. Sterke hallusinasjoner

 7. 6. Svært sterke hallusinasjoner

 8. 7. Vedvarende hallusinasjoner

8. Synsforstyrrelser

Spør: «Virker lyset sterkere enn vanlig? Oppleves farger annerledes enn vanlig? Gjør det vondt for øynene? Ser du noe som er urovekkende? Ser du ting som du vet ikke er der?" Observasjon

 1. 0. Ingen

 2. 1. Svært lett lysfølsomhet

 3. 2. Lett lysfølsomhet

 4. 3. Moderat lysfølsomhet

 5. 4. Moderate hallusinasjoner

 6. 5. Sterke hallusinasjoner

 7. 6. Svært sterke hallusinasjoner

 8. 7. Vedvarende hallusinasjoner

9. Hodepine, trykk i hodet

Spør: «Føles hodet annerledes? Føles det som om det er et bånd rundt hodet ditt?» Ikke skår for svimmelhet eller ørhet. Forøvrig skåres alvorlighetsgrad

 1. 0. Ingen 

 2. 1. Svært lett 

 3. 2. Lett 

 4. 3. Moderat 

 5. 4. Moderat sterk 

 6. 5. Sterk 

 7. 6. Svært sterk 

 8. 7. Ekstremt sterk

10. Orientering og bevissthetsnivå

Spør: «Hvilken dag er det i dag? Hvor er du? Hvem er jeg? Vennligst legg sammen følgende tall ...»

 1. 0. Orientert og kan legge sammen flere tall

 2. 1. Kan ikke legge sammen flere tall eller er usikker på dato. 

 3. 2. Ikke orientert for dato, avviker med inntil 2 dager

 4. 3. Ikke orientert for dato, avviker med mer enn 2 dager

 5. 4. Ikke orientert for sted og/eller person

Oversatt av Jan Hammer, Trude Bjørnstad, Odd Skinnemoen (Vestre Viken) og Jan Tore Daltveit, Svein Skjøtskift, Thomas Mildestvedt (Haukeland Universitetssjukehus) mai 2014