T5.1 Angst

Generelt

Angst er en følelse karakterisert av vaktsomhet og forventning om fare eller ulykke, ofte ledsaget av psykisk aktivering (eksempelvis frykt for å dø, bli gal, miste kontroll) og kroppslige symptomer (fysisk aktivering). De fysiske manifestasjonene av angst kan i stor grad skyldes aktivering av det sympatiske nervesystem. Angst er en normal og nødvendig reaksjon på en situasjon hvor umiddelbar fare for fysisk eller psykisk skade foreligger. Individuelle angstreaksjoner varierer mye. Noen individer får kardiovaskulære symptomer som hjertebank og svetting, noen får mage- og tarmsymptomer som kvalme, oppkast, tomhetsfølelse, luftsmerter eller diaré. Noen får økt vannlatingstrang, og noen får press i brystet og kortpustethet. Hos andre er det muskelspenninger som dominerer, og disse klager over muskelstramminger eller kramper, hodepine og nakkesmerter. Om en situasjon oppfattes som angstskapende avhenger av situasjonens egenart og ressursene, forsvaret og mestringsevnen til en person.

Som et varslingssystem er angst uatskillelig fra frykt. Det varsler om indre skade eller sykdom eller ytre farer, og har livsbevarende egenskaper. Det å kunne reagere med angst i truende situasjoner øker overlevelsesevnen. Derfor kan man snakke om normal, adaptiv angst i kontrast til patologisk angst.

Angst er ofte en hensiktsmessig følelse ved vekst, endring og møte med nye ting. Angst er normalt hos barn som trues med separasjon fra foreldre eller tap av kjærlighet, ved ungdommens første prøvelser og ved voksnes møte med sykdom, tap og død. Angst er altså et uspesifikt symptom på linje med smerte. Det er oftest en naturlig og nødvendig reaksjon, men kan gjennom feilinnlæring og økt sårbarhet bli ikke-adaptiv.

Sykelig angst opptrer når det ikke er noen reell psykisk eller fysisk fare, eller når reaksjonen ikke står i forhold til den aktuelle trussel. Sykelig angst vil ofte være ledd i en angstlidelse eller delsymptom ved somatisk sykdom, affektiv lidelse, andre psykiske lidelser og/eller rusmisbruk.

Underkapitler