L1.2.4.7 Ceftazidim

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 30.07.2018

Vedrørende egenskaper, overdosering, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L1 Cefalosporiner

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 90 % ved intramuskulær tilførsel. Penetrasjon til vev og kroppsvæsker som for øvrige cefalosporiner (se under cefalotin). Metaboliseres ikke. Utskilles via nyrene kun ved glomerulær filtrasjon. Halveringstiden er 1,5–2 timer.

Antibakterielt spektrum

God effekt på gramnegative intestinale stavbakterier, også på Pseudomonas. En stamme som er resistent mot cefotaksim, kan være følsom for ceftazidim og omvendt. Egner seg ikke i behandlingen av infeksjoner forårsaket av stafylokokker, enterokokker, Listeria eller gramnegative anaerober.

Indikasjoner

Alvorlige infeksjoner, spesielt hvis de er forårsaket av enterobakterier, også Pseudomonas aeruginosa.

Ceftazidim har indikasjon ved følgende infeksjoner hos både voksne og barn (helt fra fødsel): Nosokomial pneumoni, bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose, bakteriell meningitt, kronisk suppurativ otitis media, ondartet otitis externa, kompliserte infeksjoner i urinveier, hud, bløtdeler og intraabominalt, bein- og leddinfeksjoner, samt peritonitt i forbindelse med dialyse hos pasienter på CAPD.

Ceftazidim kan brukes til behandling av pasienter med nøytropeni med feber som antas å skyldes en bakteriell infeksjon. Ceftazidim har også indikasjon som perioperativ profylakse mot urinveisinfeksjoner hos pasienter ved transuretral reseksjon av prostata (TURP).

Dosering og administrasjon

  • Voksne: 2 g × 3 ved alvorlig pneumoni hos pasienter med nøytropeni og ved pneumoni forårsaket av P. aeruginosa

  • Barn: 10–30 mg/kg kroppsvekt × 3

Ved livstruende infeksjoner kan døgndosen om nødvendig økes til 150 mg/kg kroppsvekt for både barn og voksne.

Preparater

Ceftazidim Fresenius KabiFresenius Kabi Norge AS - Halden
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Ceftazidim2000 mg
10 × 2000 mg
C
b
1 183,80
Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Ceftazidim1000 mg
10 ×1000 mg
C
b
539,90
Ceftazidim MIPMIP Pharma GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Ceftazidim1 g
10 ×1 g
C
b
539,90
Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Ceftazidim2 g
10 × 2 g
C
b
1 183,80