L1.2.4.6 Cefotaksim

Publisert: 16.11.2016 

Vedrørende egenskaper, overdosering, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L1 Cefalosporiner

Farmakokinetikk

Penetrasjon til vev og kroppsvæsker som for øvrige cefalosporiner (se under cefalotin), men god penetrasjon til cerebrospinalvæsken. Også høye konsentrasjoner i bronkier, hud og beinvev. Metaboliseres i leveren. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles via nyrene, 40–60 % umetabolisert, gjennom aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 1–2 timer. Samtidig tilførsel av probenecid forsinker den renale utskillelsen.

Antibakterielt spektrum

God effekt mot Enterobacteriaceae, meticillinfølsomme stafylokokker, streptokokker (inkludert pneumokokker), meningokokker og Haemophilus influenzae. Anses ikke effektivt mot Pseudomonas, Acinetobacter, Listeria, enterokokker, meticillinresistente stafylokokker eller gramnegative anaerobe.

Indikasjoner

Alvorlige infeksjoner, inkludert sepsis av ukjent årsak der standardregime med aminoglykosid er kontraindisert pga. nyresvikt. Meningitt.

Dosering og administrasjon

  • Voksne: Ved pneumoni, kompliserte urinveisinfeksjoner og alvorlige systemiske infeksjoner: 2 g × 3. Ved meningitt gis 3 g × 4

  • Barn: 10–30 mg/kg kroppsvekt × 3

Ved livstruende infeksjoner kan døgndosen fordobles både til voksne og barn. Som for øvrige betalaktamer er bakteriedrapet tidsavhengig og halveringstiden forholdsvis kort, og man må derfor øke antall doser fremfor å øke hver enkelt dose. Dersom både cefotaksim og aminoglykosid skal administreres, må de ikke blandes i samme sprøyte eller infusjonspose.

Preparater

Cefotaxim MIPMIP Pharma GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Cefotaksim1 g
10 ×1 g
C
b
359,60
Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Cefotaksim2 g
10 × 2 g
C
b
477,40
Cefotaxim NavamedicNavamedic ASA
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Cefotaksim1 g
10 ×1 g
C
b
444,30
Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Cefotaksim0.5 g
10 × 0.5 g
C
b
240,30
Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Cefotaksim2 g
10 × 2 g
C
b
852,30
Cefotaxim VM mip SASykehusapoteket Lørenskog
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning
Cefotaksim1 g
10 ×1 g
C
Pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning
Cefotaksim2 g
10 × 2 g
C
Cefotaxim VM vill SASykehusapoteket Lørenskog
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning
Cefotaksim1 g
10 ×1 g
C
Cefotaxim VM navamedic SASykehusapoteket Ahus, Lørenskog
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til infusjonsvæske
Cefotaksim1 g
10 ×1 g
C
Pulver og væske til infusjonsvæske
Cefotaksim2 g
10 × 2 g
C