L1.2.4.10 Ceftriakson

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 28.09.2018

Vedrørende egenskaper, overdosering, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L1 Cefalosporiner

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 100 % ved intramuskulær tilførsel. Penetrasjon til vev og kroppsvæsker som for øvrige cefalosporiner (se under cefalotin), men god penetrasjon til cerebrospinalvæsken. 50 % utskilles umetabolisert via nyrene ved glomerulær filtrasjon. Utskilles også metabolisert via gallen til feces. Halveringstiden er 6–8 timer. Trenger ikke dosejusteres ved nyresvikt.

Antibakterielt spektrum

Har omtrent samme antibakterielle spektrum som cefotaksim med god effekt på gramnegative intestinale stavbakterier.

Indikasjoner

Som for cefotaksim og i tillegg brukt ved nevroborreliose. Midlet passerer blod-hjerne-barrieren og er et alternativ ved bakteriell meningitt (annenlinjesmiddel). Det har ingen effekt mot Listeria monocytogenes, enterokokker eller meticillinresistente stafylokokker. Ceftriakson er anbefalt førstevalg ved behandling av gonoré, i kombinasjon med azitromycin.

Dosering og administrasjon

Ceftriakson administreres intravenøst ved behandling av meningitt, nevroborreliose, urinveis- og luftveisinfeksjoner. Ceftriakson har relativt lang halveringstid og kan doseres en gang i døgnet.

 1. Voksne:

  • Meningitt: 4 g i døgnet

  • Nevroborreliose: 2 g i døgnet

  • Urinveis- og luftveisinfeksjon: 1–2 g i døgnet

 2. Barn:

  • 15 dager–12 år: 20–80 mg/kg kroppsvekt en gang daglig; ved meningitt inntil 100 mg/kg per døgn

  • Premature og nyfødte (inntil 14 dager): Bør om mulig unngås pga. fare for bilirubinencefalopati. Dosen må ikke overskride 50 mg/kg kroppsvekt per døgn

Ved behandling av gonoré: 500 mg intramuskulært/intravenøst som engangsdose, i kombinasjon med azitromycin.

Bivirkninger

Se cefalosporiner generelt L1 Bivirkninger. Ceftriakson kan utfelles i galleveiene og gi pseudolithiasis. Kan gi falsk positiv test på enkelte laboratorieprøver som Coombs' test, test for galaktosemi og glukose i urinen.

Blandbarhet

Se pakningsvedlegg eller spør på nærmeste sykehusapotek.

Informasjon til pasienten

Pasienter med diabetes som behandles med ceftriakson, skal stoppe å bruke blodsukkerapparatene Accu-Chek Compact teststrimler og Accu-Chek Mobile tester pga. fare for interaksjon. Pasienten skal bruke et alternativt bGM-system så lenge ceftriaksonbehandlingen varer.

Preparater

Ceftriaxon Fresenius KabiFresenius Kabi Norge AS - Halden
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Ceftriakson2 g
10 × 2 g
C
b
2 471,50
Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Ceftriakson1 g
10 ×1 g
C
b
1 298,50
Ceftriaxon Fresenius Kabi2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Ceftriakson2 g
10 × 2 g
C
b
2 471,50
Ceftriaxon MIPMIP Pharma GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Ceftriakson2 g
10 × 2 g
C
b
2 471,50
Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Ceftriakson1 g
10 ×1 g
C
b
1 298,50
Ceftriaxon StragenStragen Nordic A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Ceftriakson2 g
10 × 2 g
C
b
2 471,50