L1.2.15.3 Fosfomycin

Publisert: 25.09.2017

Sist endret: 13.08.2018

Egenskaper

Fosfomycin hemmer enzymet enol pyruviltransferase som er nødvendig for syntese av bakterienes cellevegg. Det er ikke kryssresistens med andre antibiotikaklasser.

Antibakterielt spektrum

Det antibakterielle spektrum omfatter mange gramnegative og grampositive bakterier inkludert E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Staphylococcus spp., E. faecalis, P. aeruginosa og Serratia spp. Resistens mot fosfomycin skyldes endret transport av celleveggsmetabolitter, men forekomsten av slike mutasjoner er lavere i sure miljøer. Da det ikke er kryssresistens kan fosfomycin være et aktuelt alternativ ved behandling av gramnegative stavbakterier med ESBL-produksjon eller vankomycinresistente enterokokker.

Farmakokinetikk

Fosfomycin kan doseres peroralt eller intravenøst. Biotilgjengeligheten ved peroral dosering er 30–55 %, men opptaket reduseres ved samtidig inntak av mat. Halveringstiden i plasma er ca. 4 timer. Fosfomycin utskilles ved glomerulær filtrasjon, og konsentrasjonen i urin er meget høy selv etter en enkelt dose.

Indikasjoner

Fosfomycin er i Norge mest aktuelt til peroral behandling av urinveisinfeksjoner der det er resistens mot vanlige førstehåndsmidler, men i enkelte land forskrives det også mot en rekke andre infeksjonstilstander som f.eks. osteomyelitt, nosokomiale infeksjoner i nedre luftveier og bakteriell meningitt. Fosfomycin har vært lite brukt i Norge, men er blitt stadig mer aktuelt mot multiresistente stammer, inkludert ESBL-produserende Enterobacteriaceae.

Dosering og administrasjon

Intravenøs behandling: 12–24 g fordelt på 2–3 doser per dag, avhengig av indikasjon og infeksjonens alvorlighetsgrad. Redusert dose ved nedsatt nyrefunksjon og til barn. Se preparatomtale, SPC. Peroral behandling ved ukomplisert nedre urinveisinfeksjon: 3 g granulat (1 pose) som engangsdose.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er hodepine, svimmelhet, diaré, kvalme, dyspepsi og vulvo-vaginitt. Det forekommer også allergiske reaksjoner så som anafylaksi, astma og ulike hudreaksjoner. Fosfomycin kan utløse Clostridium difficile-assosiert diaré på samme måte som andre antibiotika.

Graviditet, amming

Graviditet: Eksisterende erfaring med peroral behandling av gravide med urinveisinfeksjon tilsier lav risiko. Amming: Trolig minimal overgang til morsmelk. Anses som forenelig med amming. Se antibakterielle midler G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Forsiktighetsregler

Det er begrenset dokumentasjon ved bruk hos gravide, ammende og barn, og man bør derfor være forsiktig med forskrivning til slike pasienter. Fosfomycin bør unngås ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Preparater

Fosfomycin InfectopharmInfectoPharm Arzneimittel mit Consilium GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Fosfomycin40 mg / 1 ml
10 × 4 g
C
4 881,30
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Fosfomycin40 mg / 1 ml
10 × 2 g
C
2 331,30
MonurilZAMBON GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Granulat til mikstur, oppløsning
Fosfomycin3000 mg
3000 mg
C