L5.2.4.5 Kvetiapin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 05.04.2018

Generelt

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Ved rask doseopptrapping kan hypotensjon oppstå. Gir sedasjon. Ekstrapyramidale bivirkninger på placebonivå.

Farmakokinetikk

  1. Tabletter: Biotilgjengeligheten er ca. 10 % ved peroral tilførsel. Denne øker noe ved samtidig inntak av mat. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP3A4. Delvis aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 6 timer.

  2. Depottabletter: Langsom frisetting av aktivt stoff i mage-tarm-kanalen.

Dosering og administrasjon

Voksne: 300–800 mg/døgn fordelt på to doser. Depottabletter doseres en gang daglig. Pediatrisk populasjon: Anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år pga. mangel på data vedrørende effekt og sikkerhet.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Svært begrenset erfaring med bruk hos gravide. Se antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se også antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontroll og oppfølging

Pasienten må kontrollers med tanke på metaboliske bivirkninger (glukose, lipider, kroppsvekt). Se også L5 Antipsykotika L5 Kontroll og oppfølging.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Quetiapin AristoAristo Pharma GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kvetiapin25 mg
100 stk
C
b
334,70
Tablett
Kvetiapin100 mg
100 stk
C
b
628,90
Tablett
Kvetiapin200 mg
100 stk
C
b
885,10
Tablett
Kvetiapin300 mg
100 stk
C
b
1 141,20
Quetiapin SandozSandoz (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kvetiapin100 mg
100 stk
C
b
628,90
Tablett
Kvetiapin200 mg
100 stk
C
b
885,10
Tablett
Kvetiapin300 mg
100 stk
C
b
1 141,20
Quetiapin SandozSandoz - København
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kvetiapin25 mg
120 stk
C
b
394,40
Tablett
Kvetiapin25 mg
100 stk
C
b
334,70
Quetiapine AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Kvetiapin50 mg
100 stk
C
b
568,30
Depottablett
Kvetiapin50 mg
10 stk
C
b
130,30
Depottablett
Kvetiapin150 mg
30 stk
C
b
863,20
Depottablett
Kvetiapin150 mg
100 stk
C
b
905,20
Depottablett
Kvetiapin200 mg
100 stk
C
b
905,20
Depottablett
Kvetiapin200 mg
60 stk
C
b
557,60
Depottablett
Kvetiapin300 mg
100 stk
C
b
998,20
Depottablett
Kvetiapin300 mg
10 stk
C
b
311,90
Depottablett
Kvetiapin400 mg
100 stk
C
b
1 302,10
Quetiapine Medical ValleyMedical Valley Invest AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Kvetiapin50 mg
100 stk
C
b
568,30
Depottablett
Kvetiapin150 mg
30 stk
C
b
863,20
Depottablett
Kvetiapin150 mg
100 stk
C
b
905,20
Depottablett
Kvetiapin200 mg
100 stk
C
b
905,20
Depottablett
Kvetiapin300 mg
100 stk
C
b
998,20
Depottablett
Kvetiapin400 mg
100 stk
C
b
1 302,10
Quetiapine TevaTeva Sweden AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kvetiapin25 mg
100 stk
C
b
334,70
Tablett
Kvetiapin100 mg
100 stk
C
b
628,90
Tablett
Kvetiapin200 mg
100 stk
C
b
885,10
Tablett
Kvetiapin300 mg
100 stk
C
b
1 141,20
Quetiapine aurobindo retardAurobindo Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Kvetiapin300 mg
60 stk
C
Quetiapine krkaKRKA
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Kvetiapin300 mg
100 stk
C
SeroquelCheplapharm Arzneimittel GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kvetiapin25 mg
100 stk
C
b
334,70
Tablett
Kvetiapin100 mg
100 stk
C
b
628,90
Tablett
Kvetiapin200 mg
100 stk
C
b
885,10
Tablett
Kvetiapin300 mg
100 stk
C
b
1 141,20
Seroquel DepotCheplapharm Arzneimittel GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Kvetiapin50 mg
10 ×10 stk
C
b
568,30
Depottablett
Kvetiapin150 mg
100 stk
C
b
905,20
Depottablett
Kvetiapin200 mg
10 ×10 stk
C
b
905,20
Depottablett
Kvetiapin300 mg
10 ×10 stk
C
b
998,20
Depottablett
Kvetiapin400 mg
10 ×10 stk
C
b
1 302,10
SeroquelOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kvetiapin25 mg
100 ×1 stk
C
b
334,70
Seroquel DepotOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Kvetiapin50 mg
100 stk
C
b
568,30
Depottablett
Kvetiapin200 mg
100 stk
C
b
905,20
Depottablett
Kvetiapin300 mg
100 stk
C
b
998,20