L5.2.4.1 Amisulprid

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 11.11.2020

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Bindes selektivt med stor affinitet til dopamin D2- og D3-reseptorer. Ingen affinitet for D1, D4- og D5-reseptorer, serotonerge, alfaadrenerge, histamin H1- og kolinerge reseptorer eller sigmareseptorer.  Antipsykotisk effekt ved høye doser pga. postsynaptisk dopaminreseptorblokade. Effekt på negative symptomer ved lavere doser kan skyldes presynaptisk dopaminreseptorblokade. Overveiende limbisk aktivitet. Demper sekundære negative symptomer og affektive symptomer som nedstemthet og retardering.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 50 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i svært liten grad i leveren. Utskilles hovedsakelig via nyrene, umetabolisert. Halveringstiden er ca. 15 timer.

Dosering og administrasjon

50–900 (–1200) mg/døgn. Døgndoser over 400 mg bør deles på to doser.

Pediatrisk populasjon: Sikkerhet og effekt hos barn frem til puberteten er ikke undersøkt, og det finnes kun begrensede data på bruk hos ungdom med schizofreni. Bruk av amisulprid hos pasienter fra pubertet og opp til 18 år er derfor ikke anbefalt, og bruk hos barn frem til pubertet frarådes.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Opplysninger mangler. Se antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

SolianSanofi-aventis Norge (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Amisulprid50 mg
90 stk
C
b
321,50
Tablett
Amisulprid200 mg
90 stk
C
b
1 107,40
Tablett
Amisulprid400 mg
30 stk
C
b
679,20
Solian2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Amisulprid50 mg
90 stk
C
b
321,50
Tablett
Amisulprid200 mg
90 stk
C
b
1 107,40
Tablett
Amisulprid400 mg
30 stk
C
b
679,20