L5.2.4.12 Ziprasidon

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 28.11.2017

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger og forsiktighetsregler, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Initial tendens til sedasjon. Liten tendens til å gi ekstrapyramidale bivirkninger.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 60 % ved peroral tilførsel. Denne øker ved samtidig inntak av mat. Biotilgjengeligheten er 100 % ved intramuskulær tilførsel. Metaboliseres i leveren av CYP3A4. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces, men også ca. 20 % via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er ca. 7 timer.

Dosering og administrasjon

Voksne:

  1. Peroralt: 40–160 mg/døgn til mat, fordelt på to doser

  2. Parenteralt: Intramuskulært 10–40 mg/døgn

Pediatrisk populasjon (peroral behandling): Bipolar mani hos barn 10–17 år: 20 mg i to daglige doser, titreres opp over 1–2 uker til 120–160 mg/dag for pasienter som veier > 45 kg, eller til 60–80 mg/dag for pasienter < 45 kg. Maksimaldose: 160 mg/dag for barn > 45 kg og 80 mg/dag for barn < 45 kg. Anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år med schizofreni pga. mangel på data vedrørende effekt og sikkerhet.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Kliniske data mangler. Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontraindikasjoner

Klinisk signifikant hjertesykdom, lang QT-tid-syndrom, arytmier og arytmimedikasjon.

Kontroll og oppfølging

Liten tendens til metabolske bivirkninger sammenlignet med andre annengenerasjons antipsykotika.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Kilder

Antipsykotika L5 Antipsykotika.

Preparater

ZeldoxOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Ziprasidon20 mg
56 stk
C
b
1 074,80
Kapsel, hard
Ziprasidon20 mg
60 stk
C
b
1 149,-
Kapsel, hard
Ziprasidon40 mg
56 stk
C
b
1 115,10
Ziprasidon ActavisActavis Group PTC ehf
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Ziprasidon20 mg
56 stk
C
b
1 074,80
Kapsel, hard
Ziprasidon40 mg
56 stk
C
b
1 115,10
Kapsel, hard
Ziprasidon60 mg
56 stk
C
b
1 214,40
Kapsel, hard
Ziprasidon80 mg
56 stk
C
b
1 639,80